LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny

LO.png Je tu červenec, a tak přichází ke slovu nová verze programu LibreOffice. Novinek je poměrně dost, patří k nim například vylepšení kontingenčních tabulek, PDF a OOXML importu, práce s poznámkami nebo přidání podpory pro tak velké množství vzorců, že jen zkoumáním jejich významu si obstaráte zábavu na dlouhé zimní večery.  

Změny napříč balíkem

Úpravy uživatelského rozhraní

 • Výchozí sada ikon – Tango – doznala změn a prošla renovací. (Pokud se vám i tak tato sada ikon nelíbí, můžete si v okně Nástroje | Možnosti zvolit jinou; zajímavými sadami jsou stařičké Galaxy anebo Oxygen.)

  Upravené ikony výchozí sady ikon Tango (zdroj) Upravené ikony výchozí sady ikon Tango (zdroj)

 • Vybrat barvu čáry lze nyní prostřednictvím palety barev namísto seznamu.

  Některé seznamy barev byly nahrazeny paletami (zdroj) Některé seznamy barev byly nahrazeny paletami (zdroj)

 • Startovací centrum – úvodní okno – se dočkalo dvou změn – jednak zobrazuje náhledy všech souborů, ne jen ODF, dále je možné jednotlivé položky v seznamu odebírat. Oboje je zásluha českého vývojáře Jana Holešovského, s nímž jste se, byť zprostředkovaně, mohli již setkat i na našem webu.

  V úvodním okně lze pohodlně odstraňovat nepotřebné položky (Jan Holešovský, CC-BY-SA 3.0 Unported) V úvodním okně lze pohodlně odstraňovat nepotřebné položky (Jan Holešovský, CC-BY-SA 3.0 Unported)

 • Byla opravena chyba v okně Hypertextový odkaz – v několika předchozích verzích se okno po stisknutí tlačítka Použít zavřelo. Nyní zůstává otevřené.
 • LibreOffice nadále pokračuje s lepší podporou pro monitory s vysokým rozlišením.
 • Při otevírání souboru ve formátu .docx (textový dokument OOXML) se ve stavovém řádku zobrazuje ukazatel průběhu.
 • V okně Znak lze pro dané písmo nejen zvolit jazyk ze seznamu, ale pomocí BCP 47 kódu určit takový, který v seznamu ani přítomen není. (Slovníky pro další jazyky lze stáhnout na stránce LibreOffice.)

  Najděte jazyk, který v LibreOffice není (Petr Valach) Najděte jazyk, který v LibreOffice není (Petr Valach)

 • Přidána podpora pro 3D modely ve formátu glTF format.
 • V systému OSX se pozadí nástrojových lišt vykresluje přirozeně podle daného prostředí.

  Vykreslení LibreOffice v systému OSX (Jan Holešovský, CC-BY-SA 3.0 Unported) Vykreslení LibreOffice v systému OSX (Jan Holešovský, CC-BY-SA 3.0 Unported)

Změny v jádru programu

 • Podobně jako v Apache OpenOffice je i v této verzi LibreOffice použita technologie IAccessible2 pro přístupnost. Odbouráním Javy se tak eliminuje nutnost mít Javu zapnutou, abyste měli tuto podporu funkční.
 • Fax4CUPS je nyní detekována jako faxová tiskárna a po připojení jste dotázáni na faxové číslo. Je možné vložit více čísel oddělených čárkami.
 • Jsou podporovány další ovladače tiskáren, v jejichž nastavení lze používat text a čísla. Telefonní číslo ovladače faxu lze nastavit na kartě zařízení ve vlastnostech tiskárny.
 • Významných změn doznala podpora importu PDF:
  • Pootočený text se importuje korektně, písmena slov nejsou oddělená.
  • Spojnice čar se importují správně vč. rohů.
  • Konečně se zapracovalo na podpoře importu textu – velice často se stávalo, že vložený text obsahoval mezery mezi písmeny ve slovech a mezery mezi slovy byly odstraněny.
  • Barvy jsou správně detekovány, pootočený text se umísťuje na správné místo.
  • Dříve se při importu PDF vykreslovaly skupiny čar, které v původním PDF souboru nebyly.
  • Byla přidána podpora pro pomlčku.

   Posuďte, kam pokročila podpora importu PDF (Petr Valach) Posuďte, kam pokročila podpora importu PDF (Petr Valach)

 • Rovněž byla vylepšena podpora pro formát OOXML:
  • Tato verze LibreOffice již podporuje formát OOXML Strict (docx, pptx, xslx), ve vylepšení podpory se bude pokračovat.
  • Byla přidána podpora pro písma motivu.
  • Zachovává se barva písma, odstavců a tabulkových buněk v motivech.
  • Zachovává se vlastnosti stylu tvaru a tabulky.
  • Zachovány barvy čar a výplní (včetně barevných transformací) podle motivu na tvary.
  • Zachovává se tvar přechodové výplně.
  • Vložené soubory ve formátu OOXML se ukládají ve formátu .docx.
  • Vylepšena podpora tagů pro standardní dokumenty.
  • Zachovány efekty na tvarech a obrázcích, a to včetně 3D obrázků a efektů.
 • Přidána podpora pro tabulky a databáze Microsoft Works.
 • Třídění velkého množství dat je nyní rychlejší – byl přepracován algoritmus, kterým se měnilo pořadí seřazených dat.
 • Import XML souborů, které obsahují mnoho vztahů, má být mnohem rychlejší.

A jaké změny přinášejí jednotlivé programové moduly?

Writer

 • Dosavadní maximum znaků v odstavců (65.535) bylo navýšeno téměř 33.000krát – na hodnotu 2.147.483.647!
 • Tlačítka pro navigace v dokumentu byla přemístěna do panelu Najít. Tuto úpravu si mohli ovšem vývojáři odpustit – jednak je třeba kvůli rolování na jinou stránku spouštět panel (úkon navíc), jednak se při spuštění navigačního okna otevře i Navigátor, který mnozí uživatelé po implementaci postranního panelu nepoužívají, protože je v něm.

  Lišta Najít doznala změn... (Petr Valach) Lišta Najít doznala změn... (Petr Valach)

 • Byl odstraněn limit pro maximální velikost písma při použití tlačítka Zvětšit písmo.
 • Funkce zvětšení a zmenšení písma byla přidána i do kreslicích objektů, resp. jejich textů.
 • Nyní lze importovat a exportovat vnořené komentáře v souborech ve formátech .odf, .doc, .docx a .rtf.
 • LibreOffice si nyní poradí se soubory .docx s vloženou grafikou drawingML v podobě textu a tvarů.
 • Při změně velikosti objektu tažením myši se zachovávají proporce, pokud se drží klávesa Shift.
 • Netisknutelné znaky jsou zobrazeny v jemně modrém nádechu.
 • V nastavení velikosti textových rámců lze určit, vůči čemu budou relativně velké – zda vůči celé stránce nebo její tisknutelné části (odstavci). V předchozích verzích byla možnost jen jedna a navíc nejasná. (Dodejme, že bude ale třeba ještě upravit nápovědu.)

  Nastavení relativní velikosti textových rámců (Petr Valach) Nastavení relativní velikosti textových rámců (Petr Valach)

 • Obsah textových rámců lze nyní zarovnat svisle. Spolu s předchozí možností se i tato funkce nastavuje v okně Formát | Rámec/objekt, resp. z kontextové nabídky.

  Nyní lze určit zarovnání obsahu v textových rámcích (Petr Valach) Nyní lze určit zarovnání obsahu v textových rámcích (Petr Valach)

 • Nyní lze vložené komentáře tisknout a také hromadně upravovat.

  Nastavení tisknutelnosti komentářů (Petr Valach) Nastavení tisknutelnosti komentářů (Petr Valach)

Přístup k hromadné úpravě komentářů (Petr Valach) Přístup k hromadné úpravě komentářů (Petr Valach)

 • Použitím měkkých dělení slov lze získat nestandardní dělení slov. Dialogové okno to respektuje.
  • V uživatelsky definovaných slovnících je nyní možné použít hranaté závorky [] k určení změn před dělítkem. Chcete-li, můžete se na detailnější soupis podívat do zprávy o vydání.

Calc

 • Pokud ve vzorci odkazujete na určité buňky, z nichž aspoň některé jsou stejné (viz příklad), budou mít v editačním modu stejné zbarvení okrajového zvýraznění jako odkaz, pokud je ve vzorci odkaz na tyto buňky uveden vícekrát.

  Stejná barva zvýraznění pro stejné odkazy (Rachit Gupta, CC-BY-SA 3.0 Unported) Stejná barva zvýraznění pro stejné odkazy (Rachit Gupta, CC-BY-SA 3.0 Unported)

 • Při výběru buněk se ve stavovém řádku zobrazuje počet vybraných řádků a sloupců.

  Zobrazení počtu vybraných řádků a sloupců (Petr Valach) Zobrazení počtu vybraných řádků a sloupců (Petr Valach)

 • Bylo vylepšeno chování při změně rozsahu v oblasti záložek listů.
 • Nyní lze zkopírovat (a případně dále upravovat) vzorec v buňce nad aktuálně editovanou, a to stisknutím Ctrl + '. Pro české uživatele zrovna tato klávesová zkratka není optimální. Můžete si ji samozřejmě přizpůsobit – v okně Přizpůsobit (Nástroje | Přizpůsobit) hledejte v sekci Upravit položku Fill Single Edit.

  V Calcu lze jednoduchou zkratkou zkopírovat obsah předchozí buňky (Petr Valach) V Calcu lze jednoduchou zkratkou zkopírovat obsah předchozí buňky (Petr Valach)

 • V nastavení programu můžete určit, jak Calc naloží s textovým obsahem buněk. O této funkcionalitě jsme již na našem webu psali.

  V nastavení Calcu určíte, co Calc provede s textovým obsahem buněk (Petr Valach) V nastavení Calcu určíte, co Calc provede s textovým obsahem buněk (Petr Valach)

 • Dosud byla v kontingenčních tabulkách data ve sloupcích, v této verzi mohou být i v řádcích, pokud by bylo zapotřebí.

  Data v kontingenční tabulce v řádcích (Suokunlong, CC-BY-SA 3.0 Unported) Data v kontingenční tabulce v řádcích (Suokunlong, CC-BY-SA 3.0 Unported)

 • Byly přidány další statistické funkce – jde o součást balíku statistických funkcí, které najdete v nabídce Data | Statistika.
 • Krom toho byly přidány desítky dalších funkcí.
 • V generátoru náhodných čísel lze nyní nastavit limit počtu desetinných míst v náhodně generovaném čísle.

  Zaokrouhlování je novou možností generátoru náhodných čísel (Petr Valach) Zaokrouhlování je novou možností generátoru náhodných čísel (Petr Valach)

 • Nyní lze použít mapování vlastností pro grafy. Můžete tak měnit vlastnosti řady dat na základě hodnot v tabulce. Podrobněji se o této nové funkcionalitě rozepisuje Markus Morhard ve svém blogu.

  Mapovat lze barvu výplně a obrysu (Petr Valach) Mapovat lze barvu výplně a obrysu (Petr Valach)

Draw a Impress

 • Ve stavovém řádku přibyla ikona umožňující přizpůsobit snímek aktuálnímu oknu.

  Jednoduchý způsob přizpůsobení snímku stránce (Caolan, CC0 / public domain) Jednoduchý způsob přizpůsobení snímku stránce (Caolan, CC0 / public domain)

 • Skryté snímky se již nezapočítávají do celkového počtu snímků.
 • V předchozích verzích mohlo dojít k nejasnostem, který snímek při vícečetných výběrech je již zahrnut do výběru, a nad kterým pouze přejíždí myš, protože v některých prostředích bylo zvýraznění okrajů náhledu snímku stejné pro oba úkony. Nyní jsou již odlišeny.
 • Z postranního panelu panelu v Draw zmizela sekce Vložit tvar.

Není-li uvedeno jinak, jsou autory obrázků přispěvatelé na wikistránky LibreOffice a díla jsou šířena současně pod licencemi CC-BY-SA 3.0 Unported, GNU LGPL 3.0 a novější a MPL 1.1.

Autor používá LibreOffice 4.3

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 7
 

Komentáře

user avatar Tomix nologin
Odpovědět
LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny
30. 07. 2014, 16:20:14
Pěkný sohrn.
Ale, umí už Impress zabudovat zvuky při exportu do jediného souboru? Na to pořád čekám.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny
30. 07. 2014, 22:15:29
Jestli myslíte zvuky použité při prezentaci a vkládané do ní, tak ty spolu s videi lze přímo vkládat snad rok, ne-li déle. (Musel bych se podívat.) Jestli myslíte zvukové efekty... tak to nevím. Ty asi vložit nejdou? Ale ty se stejně v LO puštěném v Linuxu nepřehrávají, bohužel :((
user avatar PetrTwo
Odpovědět
Hypertextový odkaz
30. 07. 2014, 20:11:17
Vida, tak ona to byla chyba. Mi se přitom velmi líbilo, že při vkládání odkazu stačilo klepnout na Použít. Takhle se víc naklikám. :-)
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Hypertextový odkaz
30. 07. 2014, 22:17:08
Byla to chyba nahlášená šéfredaktorem Lukášem Jelínkem. Chybný byl popisek tlačítka. Použít neznamená, že se okno hned zavře. Mělo tam být OK a bylo by to OK.
Já to moc neřeším, ale asi jsem radši za variantu v této verzi.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Hypertextový odkaz
31. 07. 2014, 20:32:58
Já bych to upřesnil - tu chybu jsem nehlásil, protože se této věci věnovali jiní už mnohem dříve (#56456), a to právě ještě v době, kdy tam bylo to Použít a dělalo to totéž jako teď u 4.3. Já jsem do toho vstoupil svým komentářem, když se někdy u 4.2 RC1 chování změnilo a tlačítko použít začalo dialog zavírat. Tehdy jsem navrhl, aby se přejmenovalo na OK, protože označení Použít jde proti uživatelským zvyklostem s takto nazvaným tlačítkem.

Bohužel se toho někdo chytil ze špatné strany a asi bez povědomí o tom reportu, proto to vrátil do toho stavu před zmíněnou regresí. Což je samozřejmě špatně, protože když už se do toho sahalo, mohlo se to udělat lépe, uživatelsky přívětivěji.
user avatar neutr
Odpovědět
LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny
30. 07. 2014, 22:38:07
Tak jsem nainstaloval a lehce testoval. Připadá mi, že se to ukládá mnohem déle, nežli předchozí verze.

Mám dojem, že možná zlobí třídění. Dělal jsem jen malé rozsahy asi cca od 5 - 8 sloupců x 10 řádků +/- a 6 pokusů. V případě řazení textu se mi řádky rozhodily, jako když bych nezahrnul všechny sloupce. Zítra zjistím víc.
user avatar Ivo Šmelhaus
Odpovědět
LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny
30. 07. 2014, 23:28:12
LO se stává stále příjemnější. Osobně jsem měl 2 body, které mi hodně znepříjemňovaly život. První bylo zobrazení více komentářů, které pak téměř nešly přečíst. To se snad podle obrázku zdá vyřešené. Druhé je, že Writer se při vložení obrázku (100kB stačí) zpomalí na hranici použitelnosti a daleko za hranici komfortu. Nevíte, jestli se i v této oblasti dá očekávat zlepšení?
user avatar Marek H.
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny
31. 07. 2014, 12:59:02
Drobet pomůže zvětšení mezipaměti pro obrázky. Viz Možnosti-LibreOffice-Paměť.
user avatar mira
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny
31. 07. 2014, 17:28:44
Mě se to začalo zasekávat až od verze 4.2, kvůli tomu zůstávám na 4.1.6. Zvětšení mezipaměti nepomáhá a práce je pak vážně otrava a všechny další vychytávky jsou vcelku zbytečné pokud nemůžete vložit obrázek.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Červencová chyba
31. 07. 2014, 20:37:15
Mám velkou radost z toho, že byla (a to nejen ve 4.3, ale už ve 4.2.5; všiml jsem si toho ale až teď) konečně po mnoha letech opravena velmi nepříjemná "červencová chyba", která nejenže dělala ostudu, ale také dost komplikovala použití Calcu pro některé situace, kdy se používalo datum.
user avatar strepon
Odpovědět
Funkční automatický text
31. 07. 2014, 21:59:11
Pro české uživatele je příjemné také to, že po několika letech je v českém rozhraní opět funkční automatický text.
A ještě dvě maličkosti k článku:
- U obrázků se nově poměr stran zachovává bez použití Shiftu, se Shiftem bylo původní chování (změna dává smysl - záměrem většiny uživatelů bude poměr neměnit).
- "Fill Single Edit" je přeloženo jako "Vyplnit podle buňky nad", kdyby to někdo v přizpůsobení hledal.
user avatar ondra.kl
Odpovědět
LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny
1. 08. 2014, 07:38:14
To vypadá dobře ... uvidím jaké se u této řady objeví chyby a možná i nějakou z posledních verzí otestuju ;)
user avatar talpa
Odpovědět
LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny
1. 08. 2014, 08:59:25
Me spis zajimaj bezny chyby. Napr problemy s ohranicenim bunek a skupinou bunek v docx. Tusim ze primarne to bude v samotnem docx formatu,ale kdyz ve 12 v noci chystate nejakou upravu kalkulace mate chut uskrtit kazdeho kdo rekne office;)
user avatar Karel Hruška
Odpovědět
LibreOffice 4.3: Žádná velká revoluce, o to příjemnější změny
5. 08. 2014, 08:48:19
Souhlasím, nová verze se velmi příjemně používá a místy mi přijde, že má značně svižnější odezvu. Bohužel stále hapruje import EMF souborů z Matlabu :-( Viz bug: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=79679
user avatar David
Odpovědět
Fujky Zidane, co jsi to zas vymyslel ?
11. 09. 2014, 14:52:32
Co to jako je za program ???
Děkuji za odpověĎ
Pan Dávid :)
user avatar Jan Ansorge Hronov 54931
Odpovědět
Re:Fujky Zidane, co jsi to zas vymyslel ?
11. 09. 2014, 14:55:50
No jo... Microsoft jest lapšie ako LibreOffice... Promiňte, že to píšu, ale je to sračka za Dev:Ať :/
Ján Ansorge Sufurki ála Kajnšmentke :/

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz