LibreOffice 9–10/2016: souběžná spolupráce v online verzi a české podzimní konference

Libreoffice_icon_mix48b.png Bez většího rozruchu jsme se dočkali průlomu ve vývoji online verze, když v ní byla doplněna možnost spolupráce při tvorbě dokumentu v reálném čase, a svobodný kancelářský balík se objevil na tuzemských konferencích popularizujících otevřený přístup. Těmto i jiným novinkám se věnuje další díl zpravodajství ze světa LibreOffice..  

Online verze alternativou pro společné vytváření dokumentů

O vývoji online verze LibreOffice tento portál průběžně informuje, málokterá novinka však má takový význam jako vydání verze 2.0. Ta totiž již umožňuje, aby uživatelé na tvorbě dokumentu spolupracovali v reálném čase, tj. všichni, kdo určitý dokument v prohlížeči otevřeli, mají k dispozici vlastní kurzor, a mohu tak upravovat obsah dokumentu zároveň s ostatními. Tato změna představuje zásadní posun oproti předchozímu stavu, kdy mohl editovat pouze jediný uživatel. LibreOffice Online díky tomu dotahuje náskok konkurenčních online editorů a stává se jejich plnohodnotnou alternativou.

Vývoj však neustává, v poslední době jsme mohli zaznamenat také další, drobnější úpravy jako nové nabídky v rozhraní Writeru nebo začlenění písma Google Noto obsahujícího všechny znaky standardu Unicode.

Je třeba rozlišovat, že v prohlížeči můžeme spustit LibreOffice dvojího druhu. Zde popisovaný LibreOffice Online (resp. Collabora Online) je tvořen speciálním webovým rozhraním s omezenou nabídkou funkcí, zato s možností spolupráce při tvorbě dokumentu. Vedle toho existují virtualizovaná řešení jako rollApp či open365, jež v prohlížeči zobrazují úplné rozhraní desktopové verze, souběžné vytváření dokumentu více uživateli ale nepodporují.

Příznivci svobodného softwaru tedy mohou vytáhnout šampaňské, které se už chladí pěknou řádku let. První snahy o zpřístupnění OpenOffice online se datují do období před deseti lety (prostřednictvím dnes už dávno překonaného Java pluginu), prototyp webového rozhraní se objevil také záhy po vzniku LibreOffice, využíval přitom backend Broadway zobrazující v prohlížeči prvky knihovny GTK+.

V obou případech se jednalo o virtualizaci a vývojáři se nakonec místo ní rozhodli jít cestou odlehčeného webového klienta. Za tím účelem byly v následujících letech prováděny rozsáhlé a pro uživatele neviditelné úpravy zdrojového kódu, počátkem roku 2015 pak odstartoval díky finančnímu příspěvku české firmy IceWarp intenzivní vývoj, jehož nejčerstvější ovoce právě sklízíme.

Jak moc podobný svobodný produkt dosud chyběl, nechtěně ilustrují sami vývojáři LibreOffice, konkrétně tým zabývající se designem. Ke sdílení a společné tvorbě svých návrhů totiž přes oprávněné výtky vytrvale používají Google Docs, jelikož alternativa v podobě Etherpadu není pro jejich potřeby dostatečná. S příchodem LibreOffice Online verze 2.0 si už snad dají říct.

Pravidelný čtenář z předchozích přehledů ví, že nejnovější LibreOffice Online je nabízen pod názvem CODE (Collabora Online Development Edition) v podobě obrazu pro Docker. V něm ale dostáváme jen holý program bez možnosti vytvářet a spravovat soubory. Proto lze CODE začlenit do různých cloudových úložišť, například do NextCloudu. Pochopitelně je k dispozici i zdrojový kód, z něhož si může znalý a trpělivý zájemce online verzi zkompilovat; potřebovat k tomu bude i zdrojové soubory jádra programu.

Collabora Online začleněná do ownCloudu s dokumentem upravovaným dvěma uživateli zároveň (černý a modrý kurzor) Collabora Online začleněná do ownCloudu s dokumentem upravovaným dvěma uživateli zároveň (černý a modrý kurzor)

Pokud chcete online verzi vyzkoušet bez komplikované instalace, požádejte o přístup do demoverze produktu Collabora Online, což je LibreOffice Online pod hlavičkou společnosti Collabora Productivity. Na rozdíl od CODE se jedná o komerčně podporovaný produkt a nemusíme v něm nalézt všechny novinky (spolupráci v reálném čase ale již umožňuje). Demoverze funguje opět pro různá úložiště, kromě toho Collaboru Online tyto cloudové služby poskytují naostro v rámci své komerční nabídky (jde o ownCloud, NextCloud, Pydio či nově Seafile).

Možná vás poněkud zaráží, že je stále řeč o brandovaném softwaru Collabory a že nadace The Document Foundation, vydavatel desktopové verze, se zdá být odsunuta na vedlejší kolej. Neznamená to, že by se online verze zmocnila soukromá společnost (koneckonců zdrojové kódy jsou zveřejněny pod svobodnou licencí), drtivá většina vývojářů online verze jsou však zaměstnanci Collabory, a vývojové verze tudíž tato firma logicky vydává ve vlastní režii.

The Document Foundation má v plánu zveřejnit výslednou online verzi jako „LibreOffice Online“ na svých stránkách stejně jako verzi desktopovou, dojde k tomu zřejmě už začátkem února spolu s vydáním verze 5.3. Naproti tomu nehodlá nabízet vlastní cloudové úložiště s kancelářským balíkem, stejně jako nenabízí komerční podporu pro LibreOffice – obojí považuje za záležitosti, kterých se mohou úspěšně zhostit komerční společnosti.

LinuxDays a OpenAlt tentokrát také s LibreOffice

Podzim je čas pražských LinuxDays a brněnského OpenAltu, dvou již tradičních tuzemských konferencí pro příznivce otevřeného přístupu. Letos jsme se na obou akcích mohli po letech znovu dozvědět také o LibreOffice. LinuxDays nabídly tematický stánek s propagačními materiály s představením LOmožnostmi zapojení do komunity. Jeho návštěvníci vesměs vyjadřovali s používáním LO spokojenost, ačkoliv většina neopomněla zmínit problémy s kompatibilitou dokumentů, zajímali se o výše popsanou online verzi (tehdy ještě bez vylepšené spolupráce) a oceňovali také to, že je k dispozici česká příručka k Writeruedice CZ.NIC.

Přečtěte si recenzi této příručky, jejímž autorem je Vlastimil Ott, bývalý šéfredaktor OpenOffice.cz.

Konference OpenAlt, pořádaná stejnojmenným brněnským spolkem, přinesla dokonce tři související přednášky. Jan Holešovský předvedl LibreOffice Online, Katarina Behrens pohovořila o nasazování v Německu a Drahomír Rybníček představil komerční varianty LO (časem by měly být k dispozici videozáznamy přednášek; některé už byly zveřejněny). Mezi partnery konference patřila The Document Foundation a doufejme, že její spolupráce se spolkem OpenAlt bude pokračovat.

Příslibem do budoucna je i to, že se na obou konferencích setkali lokalizátoři softwaru sdružení kolem portálu l10n.cz a domluvili se na oživení vzájemné spolupráce, která je v současnosti minimální. Schůzky vzešly z iniciativy české komunity Mozilly a zúčastnili se jich jak překladatelé velkých distribucí a desktopových prostředí, tak specializovaných programů. Intenzivnější spolupráce by se odrazila nejen na kvalitě překladů, ale i na dalších jazykových nástrojích – probíraným tématem byl například v současnosti značně nedokonalý český slovník pro kontrolu pravopisu.

Zájem o dění na české otevřené scéně neklesá (LinuxDays letos hlásily téměř tisícovku účastníků) a je dobře, že se novinky přicházejí dozvědět zástupci všech generací s různými zkušenostmi. Zpětná vazba, kterou poskytují, je mnohdy reprezentativnější a cennější než z anonymních internetových fór, a užitek z konference tak mají všichni. Přejme proto organizátorům vytrvalost a mnoho zvídavých návštěvníků i do dalších ročníků.

Krátké zprávy: dokončování české příručky, HarfBuzz a inovace nápovědy

Díky Lukáši Novotnému se opět rozběhla příprava české verze uživatelské příručky Getting Started with LibreOffice. Jednotlivé kapitoly, už dříve přeložené pro verzi 4.2, jsou aktualizovány podle anglického originálu pro vydání 5.1. Další fází bude věcná i formální kontrola textu a vytváření snímků obrazovky, pro tyto činnosti však zatím schází dobrovolníci.

Na rozdíl od překládání nevyžadují kontrola textu ani příprava obrázků používání specializovaného softwaru, postačí v textovém dokumentu zaznamenávat změny. Najdou se mezi zdejšími čtenáři zájemci, kteří by se o dokončení příručky zasloužili?

Knihovnu HarfBuzz, zodpovědnou za vykreslování textu z jednotlivých znaků, jsme v tomto seriálu zmiňovali: v rámci programu Google Summer of Code jí byly nahrazeny původní knihovny na platformách Windows a Mac OS X, na ostatních se používala už předtím (od verze 4.1). Během posledních měsíců byla tato změna začleněna do hlavní vývojové větve a dočkáme se jí tedy v LibreOffice 5.3. Pro vývojáře znamená jednotná knihovna jednodušší vývoj a ladění, pro uživatele jazyků s komplikovaným zápisem lepší podporu a pro nás naději, že časem přibude možnost pohrát si s dokumentem po typografické stránce (nastavení vlastností jako slitky, kapitálky, indexy apod., viz příslušnou chybu v bugzille).

Uživatelské rozhraní LO dlouhodobě získává přívětivější tvář a jedním z důkazů jsou nová vyhledávací pole, jejichž použití je mnohem praktičtější než zdlouhavé rolování v obsáhlých seznamech – od verze 5.3 takové pole nalezneme také při výběru funkce v Calcu.

Vyhledávání názvu funkce v LibreOffice 5.3 Vyhledávání názvu funkce v LibreOffice 5.3

Nadace The Document Foundation má dva výbory volené přímo členy: Board of Directors, který nadaci řídí, a Membership Committee, který má na starosti přijímání nových členů a obnovování stávajících členství. Oba mají dvouleté funkční období a letos přišla řada na volbu druhého jmenovaného. V tajném elektronickém hlasování byla z 12 kandidátů zvolena pětice členů Membership Committee a čtveřice jejich zástupců. Nejvíce hlasů obdrželi zároveň Cor Nouws a Katarina Behrens, přičemž Cor  byl na prvním jednání zvolen staronovým předsedou výboru.

Tým designu nachystal zajímavý návrh zabývající se chybějícími písmy v dokumentu, která často bývají zdrojem problémů s kompatibilitou. V současnosti nás na chybějící písmo upozorní – a to ještě nenápadně – pouze to, že je jeho název zobrazen kurzívou. Zmíněný návrh přidává výraznější označení a řeší i to, aby bylo možné snadno určit, kterými písmy ta chybějící nahradit.

Nápověda LibreOffice zaostává jak v obsahu, tak ve formě, její autoři se ale pokouší v obou směrech situaci zlepšovat. V září do nápovědy přibyly první snímky obrazovky, zatím spíš jako demonstrace toho, jak lze využít nástroj pro automatickou tvorbu snímků (vytvořený s finančním přispěním ze strany The Document Foundation). Díky němu mohou být snímky vždy aktuální a vztahující se k požadované kombinaci jazyka a operačního systému, a to bez jakéhokoliv ručního zásahu. Pokročil také vývoj nového způsobu zobrazování nápovědy v prohlížeči, který má v budoucnu nahradit stávající wiki stránky.

Automaticky vytvořený snímek obrazovky v nápovědě k formátování znaků Automaticky vytvořený snímek obrazovky v nápovědě k formátování znaků

Itálie je jednou z nemnoha zemí, která pořádá samostatnou konferenci zaměřenou na LibreOffice – letošní třetí ročník se konal v Turíně. Není divu, tamní komunita sdružená v organizaci LibreItalia patří k největším na světě a odpovídá tomu i rozšíření LO v zemi. S italskou pohostinností se příští rok seznámí celosvětová komunita, protože štafetu pořadatelství LibreOffice Conference převzala od letošního Brna italská metropole Řím.

Britský spisovatel Neil Gaiman je díky svým fantasy příběhům a komiksovým scénářům známý i v naší republice. Mnohé z jeho textů přitom byly vytvořeny v LibreOffice, jak prozradil na svém twitterovém účtu. Oceňuje i to, že dokáže otevřít své staré soubory z 80. let minulého století…

Lidé kolem LibreOffice se domlouvají především prostřednictvím e-mailových konferencí a kanálů IRC. Čas od času se nicméně rozproudí diskuse o tom, zda tyto možnosti stále oslovují nové počítačové generace. Výsledkem jedné z nich je zřízení oficiálního kanálu pro službu Telegram. Nedáte také na e-mailové konference dopustit, nebo vám připadají jako vynález z počítačového pravěku?

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Komentáře

user avatar Petr Valach
Odpovědět
LibreOffice 9–10/2016: souběžná spolupráce v online verzi a české podzimní konference
3. 12. 2016, 00:52:11
V ExoSpace taky používáme Telegram a mail naprosto minimálně, v podstatě jsme od něho upustili (jsme v ndenním kontaktu).

LibreOffice v cloudovém provedení používáme na vlastním serveru (spravuje redaktor OpenOffice.cz Tonda Judytka) na owncloudu.

Co se Online verzí LO týče, nemám z nich úplně nejlepší pocit z toho důvodu, že jsou pomalé a nabízejí málo funkcí. Případně jsou s nimi i jiné problémy. Rozhodně však tuto aktivitu vítám, přitáhne to další lidi k LO a pozitivní je, že se slibuje nasazení stejného zdrojového kódu jako v desktopové verzi.

Nápověda zaostává, bohužel. Bylo by strašně, strašně super, kdybychom buď v OpenOffice.cz, nebo v ExoSpace nabrali bandu mladíků, kteří by se tomu věnovali. Aktuálně je to ale mission impossible.
user avatar strepon
Odpovědět
Re:LibreOffice 9–10/2016: souběžná spolupráce v online verzi a české podzimní konference
3. 12. 2016, 20:54:42
Jaké funkce vám v online verzi nejvíc chybí? Mně připadá, že pokud potřebuji hlavně spolupracovat na dokumentu, jsou dostatečné, na pokročilejší záležitosti už ale pochopitelně nestačí.

Kód se používá skutečně stejný jako v desktopové verzi, online je jen webové rozhraní ke společnému jádru (takže dokumenty se zobrazují v obou stejně).

Nápověda nestíhá i kvůli tomu, že změn v programu je spousta, a v uživatelském rozhraní zvlášť (a buďme za to rádi). Oproti předchozím létům se ale nápovědě věnuje víc lidí, tak snad má ještě budoucnost...
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 9–10/2016: souběžná spolupráce v online verzi a české podzimní konference
3. 12. 2016, 21:36:35
Tak já myslím, že už jsem oonline verzích LO napsal víc než dost. Nevím tedy, jak se situace změnila, ale pro mě byl Impress totálně nepoužitelný. Ale to prakticky i ostatní aplikace.

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Stanislav Horáček

Stanislav Horáček

OpenOffice.org jsem objevil ve verzi 1.1, posléze jsem přešel na LibreOffice. Nejvíc používám Writer, ostatní součásti spíš doplňkově. Přispívám ke tvorbě LibreOffice (česká lokalizace, drobné úpravy nápovědy), vytvářím rozšíření „České CC0 slovníky“ a jeho stránku ceskeslovniky.cz. Od roku 2014 jsem členem The Document Foundation.

 
 
 
woo jaw demo hz