Rozšírenie pre sadzbu v OpenOffice.org

doplnek.png Potrebujete vysádzať v OpenOffice.org dokument, pretože nemôžte, nechcete, nesmiete či neviete použiť DTP program? Nainštalujte si rozšírenie Kerning znakov v aktuálnej verzii.  

Pri sadzbe (písaní) dokumentov nie každý môže či vie použiť vhodný sádzací program (Adobe® InDesign®, TeX, Scribus, …), a preto si musí dokázať poradiť iba pomocou textového procesora. Tu však narážate na niekoľko problémov, ktoré vo vyššie spomínaných programoch nemusíte väčšinou riešiť – ide napríklad o nezalomiteľné medzery, ktoré by mali byť pružné ako obyčajné medzery, „hz-program“, ktorý dokáže jemne meniť šírku písma tak, že text je vysádzaný rovnomernejšie a pod.

Stiahnite si rozšírenie JP Kerning znakov v aktuálnej verzii 2010.01.04.

Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov znakov“Panel nástrojovUvedené veci dokážete čiastočne (žiaľ, iba manuálne) vyriešiť aj v OpenOffice.org pomocou rozšírenia JP_Kerning_znakov - najnovšia verzia bola uvoľnená 4.1.2010. Po jeho nainštalovaní sa vám v prostredí textového procesora Writer zobrazí nový panel nástrojov JP Nastavenie rozostupov znakov (JP Nastavení rozestupů znaků, JP Setup kerning chars). Tento panel nástrojov obsahuje tri tlačidlá, pomocou ktorých môžete otvoriť tri pracovné okná – Nastavenie rozostupu a šírky znakov, Nastavenie odsekov a Zámena medzier a spojovníkov.

Všetky pracovné okná rozšírenia „JP_Kerning_znakov“Všetky pracovné okná rozšírenia „JP_Kerning_znakov“

Upozorňujeme, že všetky tri pracovné okná môžete mať otvorené aj naraz, pričom môžete naďalej pracovať s textom, takže nastavovanie je primerane pohodlné a rýchle. Vlastné ukončenie práce sa nakoniec robí cez tlačidlá Koniec, ostatné tlačidlá v pracovných oknách sú určené pre nastavovanie.

Okno „Nastavenie rozostupu a šírky znakov“Okno „Nastavenie rozostupu a šírky znakov“

Nastavenie rozostupu a šírky znakov

Pomocou pracovného okna Nastavenie rozostupu a šírky znakov dokážete osobitne nastaviť dva parametre – kerning a šírku znakov pre aktuálne označený text – preto, ak chcete nastaviť príslušné parametre v celom dokumente, musíte ho označiť celý. Pri spustení sa prednastavia hodnoty podľa prvého znaku označeného textu. Nastavovanie môžete urobiť pre všetky znaky výberu, pre všetky, zalomiteľné alebo nezalomiteľné medzery alebo pre zadaný reťazec – v tomto prípade sa rozoznáva veľkosť písma.

Nastavenie kerningu reťazca znakov „VA“Nastavenie kerningu reťazca znakov „VA“

Nastavenie podľa reťazca oceníte najmä pri nastavovaní kerningu, pretože veľa fontov (vrátane platených) nemá správne nastavený kerning hlavne pre znaky s diakritikou. V týmto problémom si automaticky neporadia ani profesionálne sádzacie programy a aj v tých musíte nastaviť zmeny manuálne.

 

Nastavenie šírky nezalomiteľnej medzeryNastavenie šírky nezalomiteľnej medzery

Zmena šírky znakov je vlastne „ručný hz-program“, t.j. pomocou tohto parametra dokážete zlepšiť optickú rovnomernosť sadzby. Pokiaľ použijete v texte nezalomiteľné medzery, dokážete ich práve pomocou tohto parametra rozšíriť tak, aby boli opticky rovnako široké, ako obyčajné medzery. Pravdaže, v tomto prípade nie je vhodné, aby ste mali tieto medzery v celom texte, ale stačí, ak ich budete používať iba na začiatku riadku.

 

Okno „Nastavenie odsekov“Okno „Nastavenie odsekov“

Nastavenie odsekov

Druhé pracovné okno Nastavenie odsekov je určené pre nastavenie riadkovania a odsadenia odsekov a je možné pomocou neho nastaviť aj veľkosť označeného textu. Aj v tomto okne sa pri spustení prednastavia hodnoty podľa prvého znaku označeného textu.

 

Nastavenie veľkosti písma 10 DidotNastavenie veľkosti písma 10 Didot

Riadkovanie môžete nastavovať ako klasické strojopisné riadkovanie alebo ako v sádzacích programoch pomocou veľkosti písma. V prípade strojopisného nastavovania nesmiete zaškrtnúť políčko Nastavenie podľa veľkosti písma a riadkovanie 1 sa nastavuje ako 100%, riadkovanie 1,5 sa nastavuje ako 150% atď.

 

Nastavenie riadkovania 115% podľa písma 10 DidotNastavenie riadkovania 115% podľa písma 10 Didot

V sádzacích programoch sa však nastavuje riadkovanie percentuálne podľa veľkosti písma – a práve na tento účel slúži parameter Veľkosť písma. Pretože veľkosť bodu nie je v typografii až taká jednoznačná, rozšírenie podporuje tri spôsoby jeho výpočtu: Pica (1/72 palca), ktorý používajú napríklad programy Adobe, ale aj OpenOffice.org; Pica (1/72,27 palca), ktorý používa napríklad program TeX; Didot (324,8/864 mm), ktorý sa však už dnes veľmi nepoužíva. Pozor, ak pomocou rozšírenia nastavíte veľkosť písma v inom systéme, ako je štandardný pre OpenOffice.org, musí sa táto veľkosť prepočítavať a v prostredí OpenOffice.org budete vidieť takto prepočítaný údaj (napríklad veľkosť písma 10 v systéme Didot je cca 10,6 pt; veľkosť písma 10 v systéme Pica TeX je cca 9,9 pt).

 

Typografická sirota na začiatku stranyTypografická sirota na začiatku strany

Odstránenie siroty zmenou riadkovaniaOdstránenie siroty zmenou riadkovania

Pomocou zmeny riadkovania dokážete zároveň jednoducho odstrániť siroty alebo vdovy (čiže jednoriadkové pozostatky odsekov na konci alebo na začiatku strany), pokiaľ vám nevyhovuje, že na konci strany zostávajú pri ich automatickom odstraňovaní jeden či dva riadky prázdne. Toto riešenie má na druhej strane nevýhodu v tom, že riadky na nasledujúcich stranách nie sú v jednej línii.

 

Okno „Zámena medzier a spojovníkov“Okno „Zámena medzier a spojovníkov“

Zámena medzier a spojovníkov

Posledné pracovné okno Zámena medzier a spojovníkov, ktoré rozšírenie obsahuje, je určené na rôznu zámenu medzier a typografických spojovníkov. Obsahuje sadu tlačidiel, ktoré sú rozdelené do troch oddielov – V celom dokumente, Vo vybranom texte a Na konci riadku. Funkcie, ktoré tlačidlá vykonávajú sú napísané priamo na nich, takže napr. pomocou tlačidla SP->NBSP prevediete zámenu zalomiteľných medzier za nezalomiteľné.

Oznámenie ukončenia zámienOznámenie ukončenia zámien

Pretože niektoré funkcie sú časovo náročnejšie, môžete si nechať vypisovať ich ukončenie zaškrtnutím políčka Oznamovanie.

V súvislosti s oddielom Na konci riadku musíme spomenúť, že v tomto prípade sa zámena medzier robí iba pri jednoznakových predložkách a spojkách a preto je tu menší počet funkcií. Upozorňujeme, že kontrola znakov na konci riadku prebieha tak, že text fyzicky roluje po obrazovke (čo mierne ťahá oči) a je trochu časovo náročnejší.

 

Ukážka nesprávne zalomeného znaku Word Joiner na konci riadkuUkážka nesprávne zalomeného znaku Word Joiner na konci riadku

V tejto súvislosti je zaujímavá funkcia SP->WJ+NBSP, ktorá je prístupná iba v tomto oddieli. Táto funkcia prejde cyklicky celý dokument s tým, že najprv opraví nesprávne medzery pri jednoznakových predložkách vložením znaku Word Joiner a potom opraví prípadné nesprávne zalomené znaky Word Joiner za nezalomiteľnú medzeru. Pretože v slovenčine aj češtine sa môže vyskytovať viacej jednoznakových predložiek a spojok za sebou (napr. v texte „a i s tým“ sú až tri), celý proces sa automaticky opakuje dovtedy, kým sa vyskytuje nejaká problematická medzera. Pravdaže, vložené nezalomiteľné medzery môžu byť užšie, ako obyčajné medzery, čo však následne dokážete vyriešiť napríklad zmenou ich šírky, prípadne sa môžu niektoré (ak sú napríklad dve – tri spojky za sebou) zameniť za znak Word Joiner, na čo stačí, ak ich označíte a zameníte pomocou funkcie NBSP->WJ v oddieli Vo vybranom texte.

 

Opravený nesprávne zalomený znak Word Joiner za nezalomiteľnú medzeruOpravený nesprávne zalomený znak Word Joiner za nezalomiteľnú medzeru

Okrem medzier môžete v tomto okne zameniť aj spojovníky za typografické spojovníky (funkcia Typografické spojovníky), t.j. také spojovníky, ktoré sa pri rozdelení na konci riadku opakujú aj na začiatku riadku a naopak, typografické spojovníky môžete zameniť za obyčajné (funkcia Obyčajné spojovníky).

 

Chyba – obyčajný spojovník sa nezobrazuje aj na začiatku riadkuChyba – obyčajný spojovník sa nezobrazuje aj na začiatku riadku

Na záver si dovoľujeme upozorniť, že nastavovanie jednotlivých parametrov má vplyv na zalomenie a preto dosiahnutie takého výsledku, aký očakávate je niekedy cyklická záležitosť a nie vždy sa musia podariť všetky veci tak, ako si predstavujete.

 

Správne zobrazený typografický spojovníkSprávne zobrazený typografický spojovník

Líbí se vám rozšíření? Chtěli byste další? Na jeho vývoj aktivně přispěla obecně prospěšná společnost Liberix, která spravuje mimojiné tento portál a různými způsoby prosazuje a propaguje volně šiřitelný software. Pokud budeme mít prostředky, budeme je investovat do zlepšováků, jako jsou taková rozšíření nebo články.  Je to pro vás zajímavé? Pak nás podpořte, všechno se počítá.

(Jako ve škole) Průměr: 1.83 | Hodnotilo: 18
 

Komentáře

user avatar PetrV
Odpovědět
Rozšírenie pre sadzbu v OpenOffice.org
13. 01. 2010, 00:51:03
Užití takovýchto "hraček" je jedna z nejmocnějších zbraní OOo.
Na editaci textu jedině Writer... případně PSPad.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Rozšírenie pre sadzbu v OpenOffice.org
13. 01. 2010, 18:23:49
PSPad používam pri tvorbe rozšírení na editovanie definičných xcu, xml (pri oboch farebne zvýrazňuje syntax) a txt súborov :)
user avatar Richard
Odpovědět
Rozšírenie pre sadzbu v OpenOffice.org
15. 01. 2010, 04:06:37
Fajn. Je to nádhera, co všechno se takhle naučím. Ale DTP budu asi dál dělat v Open source DTP "SCRIBUS".
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Rozšírenie pre sadzbu v OpenOffice.org
15. 01. 2010, 07:40:18
Jednoznačne, Scribus v najnovšej verzii má zabudovaný hz-algoritmus (dá sa nastaviť dynamičnosť veľkosti medzier aj šírky znakov), akurát je dobré pri sadzbe textu tento najprv pripraviť v OO.o a tam urobiť vymazanie viacnásobných medzier, náhradu typografických spojovníkov... (http://www.linuxexpres.cz/praxe/sadzba-knihy-v-scribuse-priprava-podkladov-v-openoffice-org - sú tam odkazy aj na stiahnutie rozšírenia pre OO.o) a potom to importovať do Scribusu. Prekáža mi (už som to písal vývojárom), že v ňom nemôžem manuálne nastaviť kerning pre všetky výskyty nejakej dvojice znakov, zatiaľ sa to dá robiť iba výskyt po výskyte, čo je časovo veľmi náročné.

Inak v OO.o sú už pripravené premenné pre nastavenie dynamickej veľkosti znakov, takže aj tu mohli byť v budúcnosti pružné nezalomiteľné medzery a hz-algoritmus, ale zatiaľ nastavenie týchto premenných nemá žiaden efekt - je to zrejme vo vývoji.

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz