Automatické opravy v Calcu

calc.png Calc nabízí pomoc při vkládání obsahu do buněk v podobě automatických oprav. Nejedná se o kontrolu překlepů, nýbrž o takové úpravy, jako je nahrazování slov, automatické rozpoznávání URL, nahrazování jednoduchých uvozovek horními a dolními atp.  

Možnosti nastavení vyvoláte z menu Nástroje | Nastavení automatických oprav. Tím se otevře dialog z obrázku „Nastavení automatických oprav – tabulka náhrad“, který má čtyři karty.

Nastavení automatických oprav – tabulka náhradNastavení automatických oprav – tabulka náhrad

Karta Nahradit shromažďuje seznam náhrad, tj. dvojic co nahradit čím. Již ve výchozím nastavení disponuje Calc solidními seznamy pro jednotlivé jazyky. Navíc do něj můžete přidávat další své návrhy, popř. z něj některé odstranit. Aby se tyto náhrady aplikovaly při vkládání textu, musíte je povolit na kartě Volby.

Na kartě Výjimky můžete přidávat zkratky a slova, pro které platí výjimky z automatických oprav. Jestliže chcete vložit nové slovo, zapište ho do vstupního řádku a klepněte na tlačítko Nový, čímž ho přidáte do příslušného seznamu výjimek. Význam těchto výjimek je osvětlen v popisu karty Volby.

Karta Volby slouží k nastavení, které automatické opravy se mají provádět a které ne. Na výběr jsou následující automatické opravy:

  • Použít tabulku náhrad – určuje, zda se bude používat seznam pro nahrazování z karty Nahradit.
  • Opravit první DVě VElká písmena – jestliže je aktivní, pak se automaticky opravují slova, která začínají dvěma velkými písmeny. Vložíte-li do buňky „MPlayer“ a pokračujete mezerou, pak se slovo změní na „Mplayer“. Neopravují se však již slova začínající třemi, čtyřmi a více velkými písmeny. Pro udělení výjimek z této automatické opravy slouží karta Výjimky.
  • Každé první písmeno věty bude velké – způsobí, že každé slovo následující po tečce bude opraveno tak, aby začínalo velkým písmenem. Toto chování však není vhodné u některých zkratek, jako je „např.“ a podobně. Proto si můžete na kartě Výjimky vytvořit seznam zkratek (končí tečkou), po kterých se tato automatická oprava neprovede.
  • Automatické *tučné* a _podtržené_ – provádí přeformátování textu obklopeného hvězdičkami na tučný a podtržítky na podtržený, což umožňuje takto formátovat text bez přerušení psaní a bez použití klávesových zkratek či myši.
  • Rozpoznání URL – jestliže je text rozpoznán jako internetová či e-mailová adresa, je naformátován jako aktivní hypertextový odkaz.
  • Nahradit 1st... za 1^st... – při psaní nahrazuje zkratky u pořadových čísel 1st, 2nd, 3rd, 4th atd. horními indexy.
  • Nahradit 1/2 ... za ½ .. . – při psaní nahrazuje některé zlomky zapsané pomocí lomítka (např. 1/2, 1/4, 3/4) jednoznakovým symbolem.
  • Nahradit pomlčky – při psaní opravuje jednoduchou pomlčku a zdvojené jednoduché pomlčky na dlouhou pomlčku.
  • Ignorovat dvojité mezery – nedovolí vložit dvě mezery po sobě, nekontroluje však vkládání dalších mezer před již vloženou.
  • Opravit náhodné použití cAPS LOCK klávesy – jestliže máte zapnutou funkci CAPS LOCK (psaní velkými písmeny) a napíšete tak „sLOVO“, pak se po vložení mezery toto změní na „Slovo“ a funkce CAPS LOCK se vypne.

Calc na rozdíl od Writeru nemá v automatických opravách dokončování slov.

Tyto uvedené automatické opravy se aplikují pouze během psaní textu v buňce. Neznamená to tedy, že po zapnutí příslušné volby se provede odpovídající konverze u již vloženého textu.

Nastavení automatických oprav je společné pro jednotlivé moduly OpenOffice, tzn. změny nastavení v Calcu se projeví také např. ve Writeru.

(Jako ve škole) Průměr: 3.00 | Hodnotilo: 6
 

Komentáře

user avatar Chupacabra
Odpovědět
Automatické opravy jsou zlo
8. 12. 2016, 21:21:39
Jejich hlavním účelem je prudit uživatele naprosto nevhodnými náhradami. Doporučuji je kompletně zrušit a jejich autory hodit lvům. Nebo alespoň nechat defaultně vypnuté.
user avatar strepon
Odpovědět
Automatické opravy jsou užitečné
9. 12. 2016, 18:51:29
Výchozí nastavení není dobré, ale jinak jsou automatické opravy moc užitečná věc, zvykl jsem si pomocí nich vkládat speciální znaky (a ostatně pro české uvozovky je asi používá každý).

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz