Ako na jednoduchý, nie len elektroinštalačný, výkres v Drawe

draw.png V článku si ukážeme, ako vytvoriť jednoduchý elektroinštalačný výkres v Drawe, tvorbu a zoskupovanie objektov, ich pridávanie do galérie a prácu s vrstvami.  

Príprava pôdorysu

Najskôr je potrebné nakresliť pôdorys objektu, do ktorého budete následne kresliť inštaláciu. V prvom rade je treba mať pripravený náčrt s mierami objektu. Kvôli predstave o tom, čo budete vytvárať, je tu nasledujúci obrázok.

Draw - Elektroinstalační výkresDraw - Elektroinstalační výkres

Mierka a Formát strany

Otvorte si nový dokument Draw. Na začiatok si zvoľte mierku, v ktorej chcete kresliť, výberom v menu Nástroje | Možnosti | OpenOffice.org Draw | Všeobecné | Mierka kresby. Následne si zvoľte formát strany Formát | Strana... voľba orientácia – na šírku a voľba formát – A3.

Úprava mierky kresbyÚprava mierky kresby

Vrstvy

Teraz pridajte novú vrstvu Vložiť | Vrstva... alebo vyvolajte pravým tlačidlom myši kontextovú ponuku na ušku vrstvy a vyberte Vložiť vrstvu... a nazvite ju napríklad pôdorys.

Vloženie novej vrstvyVloženie novej vrstvy

Dialógové okno – Vložiť vrstvuDialógové okno – Vložiť vrstvu

Ak už máte vloženú novú vrstvu, môžete pristúpiť ku kresleniu samotného pôdorysu. Túto vrstvu ste si vytvorili práve pre tento účel.

Vrstvy si môžete predstaviť ako priesvitné fólie, ktoré sú naskladané na seba. Môžete s nimi robiť rôzne operácie, ako ich napríklad skryť, alebo len netlačiť, presúvať ich medzi sebou jednu nad druhú a aj ich uzamknúť.

Pri práci s vrstvami treba mať na pamäti, že kreslíte práve do tej vrstvy, ktorú máte označenú. Výnimkou je vrstva kótovacie čiary , kde pri kreslení kótovacích čiar do vrstvy formát sa tieto automaticky ukladajú do vrstvy kótovacie čiary . A môžete pristúpiť k vlastnému kresleniu pôdorysu. Predpokladám, že máte označenú vrstvu pôdorys .

Kreslenie pôdorysu

Nakreslite si do nej obdĺžnik bez výplne a následne upravte jeho rozmery voľbou Formát | Umiestnenie a veľkosť... Alternatívne na označenom objekte (obdĺžniku) vyvolajte pravým tlačidlom myši kontextovú ponuku Umiestnenie a veľkosť... alebo môžete použiť klávesovú skratku [F4] . Na karte Umiestnenie a veľkosť upravte šírku a výšku objektu na 4200 x 3300 mm.

Úprava rozmerov objektuÚprava rozmerov objektu

Následne vytvorte okno vytvorením ďalšieho obdĺžniku s rozmermi 100 x 1200 mm a vytvorte si aj ďalší obdĺžnik s rozmermi 25 x 1200 mm, ktorý bude tvoriť vnútro okna. Označte si oba objekty a zarovnajte ich vodorovne aj zvisle na stred. Objekty nechajte označené a zvoľte Upraviť | Zoskupiť . Teraz okno umiestnite na jeho miesto v izbe (napríklad ťahaním myšou). Pokiaľ by ste chceli zadať oknu presnú pozíciu na výkrese, urobíte to cez ponuku Formát | Umiestnenie a veľkosť... zmenou pozície X a Y. No keďže toto nie je pre náš výkres až tak podstatné, tomuto sa budeme venovať možno v inom článku.

ZásuvkaZásuvka

Podobne ako s kreslením prvej izby postupujte aj s ostatnými, kým nebudete mať kompletný výkres pôdorysu. Následne si ešte môžete označiť všetko [Ctrl+A] a zmeniť šírku (0,5 mm) a farbu čiar (šedá). Pokiaľ ste z výsledkom nakresleného pôdorysu spokojný, zvoľte Formát | Vrstva... voľbu – Uzamknutá . Pokiaľ ste uzamkli vrstvu, nebude v nej možné robiť žiadne úpravy, až pokiaľ ju opäť neodomknete. Váš výkres by mal potom vyzerať nejak nasledovne a samozrejme je kreslený len vo vrstve pôdorys .

Príprava a zoskupovanie objektov

VypínačVypínač

Vytvorte si novú vrstvu, ktorú nazvite inštalácia . Do tejto vrstvy, ako je už z názvu zrejmé, budete kresliť samotnú elektroinštaláciu. Každá elektroinštalácia obsahuje nejaké prístroje (zásuvky, vypínače, svietidlá), ktoré si teraz nakreslite. Ako prvé vytvorte zásuvku. Urobte ju z jednej kolmej úsečky a dvoch kriviek, ktoré následne zoskupte Upraviť | Zoskupiť, a zmeňte hrúbku čiary na 0,2 mm.

SvietidloSvietidlo

Teraz vytvorte vypínač jednopólový – je to ten, ktorým sa z jedného miesta zapne aj vypne. Vytvorte ho z kruhu a mnohouholníku. Tak isto ako v predošlom prípade zoskupiť a zmeniť hrúbku čiary.

Ďalej urobte svietidlo z kruhu a dvoch 45° úsečiek a upravte ako predošlé.

Galéria – pridávanie vlastných objektov

Otvorte si galériu a stlačte tlačidlo Nová téma . Následne v dialógovom okne zadajte názov novej témy a potvrďte. Nová téma sa zobrazí v zozname tém galérie.

Otvorenie galérieOtvorenie galérie

Vloženie novej témy do galérieVloženie novej témy do galérie

Aby ste niekedy v budúcnosti nemuseli znova kresliť objekty, ktoré často používate, vložte si ich do galérie. Kliknite v galérii na názov témy Elektroinštalácie, samozrejme okno galérie je zatiaľ prázdne. Vytvorené objekty tam vložte tak, že ich chyťte myšou a za súčastného držania klávesy [Alt] ich presuňte do okna galérie.

Vloženie objektov do galérieVloženie objektov do galérie

Podobne si môžete vytvoriť rôzne vlastné galérie napríklad s nábytkom, alebo so strojnými súčiastkami.

Príklad galérie s elektroinštalačnými objektamiPríklad galérie s elektroinštalačnými objektami

Rôzne témy galérie je možné nájsť aj na internete, ich inštalácia a linky na stiahnutie sú popísané v článku Oživte své dokumenty pomocí clipartů – poradíme vám, kde je hledat.

Ako pomôcku k elektroinštaláciám si môžete siahnuť súbor s niektorými elektroinštalačnými objektami (vypínače, zásuvky, atd...) a vložte si ich do galérie podľa vyššie popísaného návodu.

Elektroznacky

Na stiahnutie je pre ukážku súbor s elektroinštaláciou.

Elektroinstalacia

Galéria – vkladanie objektov do výkresu

Ak už máte potrebné objekty vložené v galérii, logicky bude nasledovať ich použitie. Objekty jednoducho chyťte myšou a presuňte ich z okna galérie, na požadované miesto vo výkrese. V našom príklade takto rozmiestnite všetky svietidlá, vypínače a zásuvky na požadované miesto pôdorysu a nezabudnite, že toto všetko robíte vo vrstve inštalácia .

Dokončenie výkresu

Nakoniec stačí všetko logicky pospájať čiarami, ktoré tvoria samotné vedenia (napríklad pomocou kreslenia mnohouholníku), k tomuto už je treba mať aj trošku odbornejšie znalosti. Kótovacie čiary vkladajte vo vrstve Formát . Text s rozpisom potrebného materiálu je vytvorený pomocou obdĺžnika bez výplne a následným vpísaním textu.

Na záver

Podobné postupy môžete využiť samozrejme v rôznych vašich kresbách a nemusia to byť práve výkresy. Verím, že vyššie uvedené postupy vám v tomto pomôžu.

Príklad je vytvorený vo verzii OpenOffice.org 3.3.0, OOO330m20 (Build:9567)

(Jako ve škole) Průměr: 1.22 | Hodnotilo: 9
 

Komentáře

user avatar Jirásek
Odpovědět
Ako na jednoduchý, nie len elektroinštalačný, výkres v Drawe
3. 05. 2011, 08:00:59
Dobrý den.
Obracím se na Vás v domění, že máte mnoho zkušeností a mohli byste toto vědět.

Dostal jsem se do situace, kdy bych potřeboval při kresbě použít nikoliv bílý papír ale soubor *.pdf nebo jiný dokument okopírovaný skenerem.
Je možné jako šablonu použít nějaký výkres, obrázek nebo fotografii?
Většinou se šablona vytváří. Lze ji ale odněkud nakopírovat a použít?
Prosím o odpověď na email. Nejsem si jistý zda bych ji našel.
Děkuji za odpověď.
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Re:Ako na jednoduchý, nie len elektroinštalačný, výkres v Drawe
3. 05. 2011, 13:53:36
Takže môžete použiť napríklad rozšírenie PDF Import, pomocou ktorého otvoríte PDF dokument v DRAW. Ďalej je samozrejme možnosť naskenovať obrázok priamo do súboru pomocou voľby Vložiť - Obrázok - Skenovanie, alebo Vložiť - obrázok - Zo súboru...

Napíšem Vám e-mail kde mi spresníte čo chcete presne urobiť.
user avatar Tumorinsitu
Odpovědět
Ako na jednoduchý, nie len elektroinštalačný, výkres v Drawe
21. 05. 2011, 15:40:15
Hezké. Loni jsem kreslil technický výkres. A protože nepracuji, a ani to neumím, s CAD programy, zvolil jsem řešení v Draw. Mile překvapen, ale narazil jsem na neřešitelnou záležitost, totiž, že podle pravidel technického kreslení by měl být popis kóty nad čárou a při kolmé kótě nad čárou z pohledu zprava. Ovšem Draw si udělá ten popis u svislé kóty tam, kde on chce. U vodorovné kóty je možné toto nastavit, ale u svislé nelze. To je škoda.
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Re:Ako na jednoduchý, nie len elektroinštalačný, výkres v Drawe
22. 05. 2011, 14:38:05
Aj pri zvislej kóte to ide nastaviť nasledovne:
Označte si kótu, ktorú chcete upravovať a vyvolajte kontextovú ponuku Rozmery...
Tu odškrtnite Automaticky zvisle a vyberte , kde chcete mať text nad, pod, alebo v strede kótovacej čiary.
user avatar Tomas
Odpovědět
Ako na jednoduchý, nie len elektroinštalačný, výkres v Drawe
27. 10. 2012, 03:33:49
Jako nástroj zdarma pro amatérské užití to jest doma uznávám je je to velmi přínosné . Pokud ovšem napadne některého elektrikáře použít to pro profesi k každodenní práci tak to nedoporučuji . Mám DesignCAD za 5000Kč a s timhle se to srovnat nedá na pořádnou práci prostě Dtáw určen není . !!!
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Ako na jednoduchý, nie len elektroinštalačný, výkres v Drawe
29. 10. 2012, 18:56:36
No, pro Linux jsou nějaké programy tohoto typu i zadarmo, ale nevím, jak by vám vyhovovaly, já je ani nezkoušel. Ale vím o několika, i českých, které jsou taky zdarma, byť ne OSS, jen free. Vypadají docela použitelně, ale nechi tu na ně dělat reklamu...
user avatar Michal Vašut
Odpovědět
Re:Re:Ako na jednoduchý, nie len elektroinštalačný, výkres v Drawe
29. 10. 2012, 19:23:44
Třeba Dia je "celkem použitelné" ( http://dia-installer.de/ ), dělal jsem v něm i něco do školy ohledně UML, sítí, ... Ale rozhraní teda nic moc.
user avatar Michal Vašut
Odpovědět
Re:Re:Ako na jednoduchý, nie len elektroinštalačný, výkres v Drawe
29. 10. 2012, 19:34:24
Zrovna si prohlížím rozšíření do Google Chrome a narazil jsem na toto

https://chrome.google.com/webstore/detail/lucidchart-diagramming/apboafhkiegglekeafbckfjldecefkhn

Možná by stálo za to to vyzkoušet. Je to online, takže není třeba nic stahovat a navíc by mělo jít spolupracovat s někým.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Miroslav Gešvantner

Miroslav Gešvantner

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz