Pravítka a stavový řádek – Jak na ně?

writer.png Pro formátování stránky ve Writeru a přesné umístění jednotlivých elementů textu lze s výhodou využít pravítek. Článek se bude zabývat i tipy a triky pro práci se stavovým řádkem ve Writeru a Calcu.  

Pravítka ve Writeru

Při otevření nového dokumentu se pravítka zobrazí automaticky. Pokud se tak nestane, můžete je aktivovat pomocí volby Zobrazit | Pravítko. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na pravítko zvolte, v jakých jednotkách se má zobrazovat. Na výběr máte mezi milimetry, centimetry, palci, obrazovkovými body (hodí se zejména při tvorbě webových stránek) nebo piky (typografickými jednotkami, jedno pica = 12 obrazovkových bodů) apod.

Taková změna jednotek je dočasná a platí jen pro aktuální dokument. Pokud chcete upravit měrné jednotky pravítka pro všechny vaše budoucí dokumenty, volte v menu Nástroje | Volby | OpenOffice.org Writer | Obecné v položce Nastavení – Jednotka míry.

 

Výběr měřítka na pravítku ve WriteruVýběr měřítka na pravítku ve Writeru

Manipulace s pravítky

Pravítka měří od levého horního okraje stránky. Najedete-li kurzorem myši na rozhraní začátku/konce pro psaní textu na pravítkách (na následujícím obrázku je označeno červeným obdélníkem), kurzor se změní ve dvojitou šipku a tím můžete okraje stránky rozšířit, zúžit anebo změnit její velikost. Tím změníte pozici, od které bude pravítko měřit. Pokud vám záleží na přesném určení okrajů stránky, zvolte menu Formát | Stránka, karta Stránka a v sekci Okraje je číselně nastavte.

 

Okraj stránky, do které lze psát, můžete změnit na pravítkuOkraj stránky, do které lze psát, můžete změnit na pravítku

Horizontální pravítko má v pravé části dva trojúhelníky, jak můžete vidět na obrázku. Jejich pomocí nastavíte u vybraného textu (nebo odstavce, kde bliká kurzor) odsazení od okraje stránky. Vyberte text, který chcete odsadit, a tažením šipky myší zvolte polohu textu. Horní z šipek využijete v případě, že chcete, aby první řádek vybraného odstavce/odstavců měl jiné odsazení než jeho zbytek. Šipkou v levé části pravítka podobným způsobem zvolíte šířku vybraného odstavce z levé strany.

Pokud používáte odrážky nebo číslované seznamy, můžete pomocí šipek volit, jak daleko od okraje stránky odrážka bude a jaká bude vzdálenost vašeho textu od symbolu odrážky.

 

Odsazení odstavců ve WriteruOdsazení odstavců ve Writeru

Odsazení seznamuOdsazení seznamu

Pro úplnost můžeme také zmínit přesné číselné umístění trojúhelníků vymezující rozměry odstavce, který máte vybraný nebo ve kterém bliká kurzor. Volbu najdete v nabídce Formát | Odstavec, karta Odsazení a proklad znaků. Ke stejné volbě se dostanete z kontextové nabídky pravým tlačítkem myši, volba Odstavec. V sekci Odsazení si zvolíte přesná čísla odsazení prvního řádku, dalších řádků i zarovnání odstavce zleva.

Pokud jste si zvolili vlastní rozměry odsazení z levé i pravé strany odstavce a budete chtít nový (kliknete na Enter), další automaticky přebírá nastavení předchozího. Budete-li chtít jiné rozměry, musíte opět trojúhelníky na pravítku nastavit nebo musíte opět otevřít okno s vlastnostmi odstavce a tam číselně upravit rozměry.

Stavový řádek ve Writeru a Calcu

Stavový řádek ve Writeru a Calcu je velmi podobný a slouží k přehledné orientaci při práci s dokumentem. Nemáte-li ho zobrazen, můžete to napravit zaškrtnutím v nabídce Zobrazit | Stavový řádek.

Popis stavového řádku

Stavový řádek ve WriteruStavový řádek ve Writeru

1. Navigátor – dvojím kliknutím levým tlačítkem myši na toto pole se dostanete do Navigátoru (také klávesou F5), který slouží k přehledné navigaci. Pole zároveň ukazuje, v jakém místě textu se právě kurzor nachází (číslo stránky z celkového počtu stran dokumentu). Klepnutí pravým tlačítkem myši na toto pole se zobrazí všechny záložky v dokumentu. Klepnutím na některou z nich se můžete velmi rychle dostat na místo, kde jste si záložku předem udělali.

2. Styl stránky – jméno právě používaného formátovacího stylu. Dvojím kliknutím na toto pole se zobrazí okno, ve kterém můžete styl upravit. Klepnutím pravým tlačítkem myši se zobrazí další styly, které je možné textu přiřadit.

3. Jazyk – jazyk zvolený pro text, ve kterém je umístěn kurzor. Kliknutím na pole můžete zvolit jazyk jak pro aktuální výběr nebo odstavec, tak i pro celý dokument. Můžete zvolit i volbu „Žádný (nekontrolovat pravopis)“.

4. Přepisování – indikuje, zda máte nastaven mód přepisování (OVER), nebo ne (INSRT). Mód můžete změnit jak klávesou [insert], tak kliknutím na toto pole

5. Pravidla výběru – Určuje, jak se bude program chovat při pokusu o výběr textu k editaci. STD – standardní (klik myší pro začátek výběru, konec výběru určen puštěním tlačítka myši), EXT – rozšířený výběr, ADD - výběr nesouvisejících částí textu, BLK – výběr bloků textu.

6. Uložení textu – hvězdička (nebo červený vykřičník) v tomto poli indikuje, že text byl od posledního uložení změněn a změny dosud nejsou uloženy.

7. Elektronický podpis – pokud je dokument opatřen elektronickým podpisem, zobrazí se informace o certifikátu v tomto poli.

8. Informační pole – dá se říci, že zde naleznete informace o textu, objektu, rámci, číslování apod. Ve Writeru v něm například naleznete informaci o formátování vybraného textu a poklepáním můžete zobrazit okno Pole (z nabídky Vložit | Pole | Jiné). V Calcu se zobrazí součet vybraných buněk a po kliknutí pravým tlačítkem myši na toto pole si můžete zvolit, zda se místo součtu má zobrazovat součin, průměr a nebo má být provedena jiná matematická operace.

9. Zobrazení stránky – výběr mezi zobrazením jedné stránky, více stránek vedle sebe a nebo režimu „knihy“.

10. Lupa – tažením ovládacího prvku můžete zvětšovat či zmenšovat velikost zobrazení textu na obrazovce.

11. Měřítko – ukazuje informace o aktuálním poměru zobrazení textu k velikosti originálu.

Součet vybraných buněk v informačním poli v CalcuSoučet vybraných buněk v informačním poli v Calcu

Článek byl vytvořen v OpenOffice.org 3.2.1 a opraven v LibreOffice 3.3.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 6
 

Komentáře

user avatar Petr Urban
Odpovědět
Pravítka a stavový řádek – Jak na ně?
27. 04. 2011, 19:03:12
Ja bych rad, aby se ve stavovem radku ve Writeru ukazoval pocet slov...
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Pravítka a stavový řádek – Jak na ně?
30. 04. 2011, 08:37:23
Přidejte si rozšíření Počítání znaků - http://www.openoffice.cz/doplnky/pocitani-znaku

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Lott

Petr Lott

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz