Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice

draw.png Apache OpenOffice a zvláště LibreOffice poskytují uživatelům velmi zajímavé možnosti při práci s obrázky. Mocná zbraň v podobě Galerie a možnost exportu do nejrůznějších formátů plus přídavné možnosti rastrových úprav – to vše je něco, s čím se v kancelářských programech jen tak nesetkáte.  

Použití Galerie

Galerie v Apache OpenOffice/LibreOffice má podobnou funkci jako Galerie klipartů v Microsoft Office. To znamená, že jde o kolekci obrázků (vektorových a rastrových), zvuků a videí, které se nacházejí na různých místech disku. Pomocí motivů vzhledu lze obrázky snadno vyhledat (a poté vložit jejich instanci do kresby).

Na LinuxEXPRESu vyšel článek o webu Open Clip Art Library, na kterém můžete najít další cliparty. Mnohé mají více formátu ke stažení např. png a svg.

Ve Standardním panelu stiskněte tlačítko Galerie. Okno, které se otevře, lze přesunout na jiné místo pracovní plochy nebo i oddokovat – stačí poklepat na horní lištu okna se stisknutou klávesou Ctrl a pak táhnout za záhlaví.

Pohled na Galerii upnutou k horní části okna Pohled na Galerii upnutou k horní části okna

Okno Galerie sestává z několika částí. Nalevo je seznam všech motivů – složek s médii. Po klepnutí na ně se jejich obsah zobrazí v pravé části okna. Složky mají různé zabarvení – podle původu. Červené ikonky patří systémovým složkám – byly nainstalovány spolu s programem a nelze je jakkoliv upravovat. Žluté složky byly vytvořeny pomocí nějakého doplňku a lze je pouze přejmenovávat a měnit jejich obsah. Zelené složky jsou vlastní a lze je upravovat i mazat.

V podokně náhledu lze volit mezi dvěma způsoby zobrazení – režimy se vybírají pomocí dvojice tlačítek v horní liště okna. Tlačítko Pohled s ikonami zobrazí obrázky jako velké ikony – náhledy, tlačítko Detailní pohled zobrazuje vedle malého náhledu rovněž i cestu k obsahu – ale pouze ve vlastních složkách. Chcete-li si nějaký obrázek zvětšit a podívat se na něj podrobněji, poklepejte na něj nebo klepněte na mezerník.

Detailní pohled na obrázky umožňuje zjistit jejich přesnou lokaci Detailní pohled na obrázky umožňuje zjistit jejich přesnou lokaci

Jak vytvořit nové téma

Vytvoření nového tématu (motivu) v podobě složky je velmi jednoduché. V okně Galerie stiskněte tlačítko Nový motiv vzhledu. Otevře se okno se dvěma záložkami. Na první, Obecné, lze zadat název nového motivu, jsou zde informace o umístění souhrnného souboru, počet objektů ve složce a datum vytvoření. Další záložka, Soubory, je o něco složitější. Umožňuje přidávat soubory do složky. Postup je následující:

Na této záložce lze motiv pojmenovat… Na této záložce lze motiv pojmenovat…

…a zde do něj vložit obrázky …a zde do něj vložit obrázky

 1. Nejprve v záložce Typ souboru určete, v jakém formátu mají být soubory, které hledáte. Můžete ponechat Všechny soubory, anebo formát specifikovat. Podle toho se zobrazí výsledek.
 2. Dále stiskněte tlačítko Najít soubory… a nasměrujte správce souborů na vybraný adresář, který si přejete prohledat. Soubory, které jsou vybraného formátu, se pak zobrazí v okně. Adresář se prohledává rekurzivně, takže se prohledávají i podadresáře.
 3. Klepnutím na jednotlivé záznamy si můžete obrázky prohlédnout. Musíte ovšem zaškrtnout pole Náhled. V náhledovém okénku pak uvidíte, jak obrázek vypadá. Chcete-li ho umístit do Galerie, stiskněte tlačítko Přidat. Takto můžete postupně přidávat další a další soubory (nejen obrázky). Pokud si přejete přidat všechny vyhledané položky, stiskněte tlačítko Přidat vše.

Úprava témat

Vytvořené téma můžete dál upravovat. Klepnete-li pravým tlačítkem myši na nějaký objekt v Galerii, můžete jej vložit (to lze i přetáhnutím do stránky), pojmenovat i smazat. Klepnete-li pravým tlačítkem na téma, můžete jej v ideálním případě (jedná-li se o vlastní téma) přejmenovávat, aktualizovat a přidávat další soubory. Aktualizace je potřebná, pokud ze zdrojového adresáře nějaké obrázky odstraníte nebo je do něj naopak vložíte. Abyste měli zaručeno, že pro vás bude Galerie kdykoliv přístupná (a objekty v ní), doporučujeme zdrojové adresáře vložit do uživatelského adresáře Apache OpenOffice/LibreOffice. V závislosti na programu a použitém operačním systému mají tyto adresáře různou cestu:

 • Linux, LibreOffice: /home/user/.config/libreoffice/cislo_rady/user/gallery;
 • Linux, Apache OpenOffice: /home/user/openoffice.org/cislo_rady/user/gallery;
 • Windows, Apache OpenOffice/LibreOffice: C:/Documents and Settings/user/Data aplikací.

Práce s vloženými obrázky

Objekt vložíte na stránku např. přesunutím z Galerie (druhou možností je využití kontextové nabídky). Výhodou může být, že můžete mít okno Galerie spuštěné jen v jednom modulu, ale objekty z ní přesouvat i do jiných modulů programu. Jde-li o obrázek, můžete s ním dále pracovat a upravovat jej. Samozřejmě záleží na jeho typu (tedy zda jde o vektorový, nebo rastrový obrázek), podle toho se zobrazí příslušné panely a podle toho také máte různé možnosti úprav.

V případě vektorových obrázků vložených do jiných modulů než Draw a Impress máte stejné možnosti úprav jako s každým jiným objektem (např. obtékání textu, ukotvení atd.). V Draw a Impressu ale máte možností daleko více. Obrázky můžete rozložit na jednotlivé uzlové elementy a pracovat s nimi jako v nějakém vektorovém editoru (tím tyto moduly tak trochu jsou) vč. použití např. Booleovských operací (např. ořez jednoho objektu jiným). Obrázky také můžete převádět např. na rastr atd.

Určité překvapení pak na vás čeká v případě použití rastrových obrázků. I když rozhodně není Apache OpenOffice/LibreOffice rastrovým editorem, lze v něm provádět úpravy, které nejsou vůbec obvyklé v jiných programech tohoto typu. Vyberete-li rastrový obrázek, zobrazí se panel nástrojů Obrázek, s jehož nástroji ho můžete upravovat. Další možnosti úprav jsou pak přístupné přes kontextovou nabídku.

Takže co vlastně můžete s obrázkem provádět? Podívejme se na dva příklady – Writer a Draw. (Namísto Writeru může jít např. o Calc a namísto Draw Impress.)

Writer. Ve Writeru lze s pomocí panelu Obrázek provádět tyto úpravy:

 • Pomocí sady grafických filtrů je možné na obrázek aplikovat různé efekty a měnit jeho kvalitu. Při používání některých filtrů je možné sílu jejich účinku regulovat pomocí dialogového okna.
 • V roletce Grafický režim lze vybírat barevný režim obrázku – tedy zda se použije výchozí režim (ve kterém byl obrázek vytvořen), dále osmibitová stupnice šedé, dvoubitová černé anebo vodoznak. Vodoznakem se rozumí použití průhlednosti na obrázek.
 • Dále lze po stisknutí tlačítka Barva upravovat tonalitu obrázku; jednotlivé barevné kanály, jas, kontrast a gammu, tedy střední tóny.
 • Pomocí Průhlednosti lze plynule regulovat stupeň krytí.
 • Obrázek je možné pomocí dvou následujících tlačítek převracet, a to vodorovně a svisle.
 • Vlastnosti rámce… toto tlačítko zde nemá příliš význam, uplatní se v případě použití rámců, při výběru rámce se však zobrazí panel Rámec, v němž je toto tlačítko také.
 • Obrázková mapa… umožňuje vytvořit z obrázku obrazovou mapu.

Pomocí kontextové nabídky pak lze provádět další operace, například ořezávat obrázek, měnit jeho velikost atd. Prozatím nelze s obrázkem ve Writeru rotovat, k tomu je třeba použít doplněk Writer Rotation Tool.

Ve Writeru lze rastrové obrázky až nečekaně modifikovat pomocí panelu Obrázek Ve Writeru lze rastrové obrázky až nečekaně modifikovat pomocí panelu Obrázek

Draw. Jak si můžete všimnout, v Draw nelze z rastrového obrázku vytvořit obrázkovou mapu, ale lze mu (přímo z panelu, ne tedy jen z kontextové nabídky) přidat obrys, výplň (to se uplatní ve specifických příkladech), stín a nově je zde i nástroj pro ořez. Kontextová nabídka je velmi rozsáhlá (viz obr.) a poskytuje další možnosti, z nichž některé jsou ve verzi LibreOffice 4 nové. Připomeňme si je.

 • Změnit obrázek. Pokud se rozhodnete vyměnit vložený obrázek za jiný, můžete tak učinit prostřednictvím této nabídky.
 • Uložit obrázek. Obrázek můžete uložit v nejrůznějších formátech, podpora je velmi rozsáhlá, od čistě rastrových formátů (typu *.png) po vektorové (*.svg).
 • Komprimovat obrázek. Obrázek lze touto funkcí účinně komprimovat – ztrátově a bezeztrátově.
 • Upravit externím nástrojem. Spustí se asociovaný program, kterým můžeme obrázek upravit.

O novinkách souvisejících s novými funkcemi v Draw se můžete dovědět více v článku LibreOffice je tady (2) – Calc, Draw, Impres a návod na instalaci.

V Draw a Impressu je v LibreOffice možné ořezávat obrázky z panelu Obrázek V Draw a Impressu je v LibreOffice možné ořezávat obrázky z panelu Obrázek

Budete-li v Linuxu instalovat verzi LibreOffice přímo ze zdroje www.libreoffice.org, tedy nikoliv z vašeho repozitáře softwaru pro danou distribuci, může se vám stát, že budete mít právě při práci s Galerií problémy. Např. v případě použití posledních verzí byl ignorován vybraný adresář pro vyhledávání obrázků a začal se skenovat celý počítač. V případě Apache OpenOffice/LibreOffice pro Windows, stejně jako u verzí LibreOffice z repozitářů pro danou distribuci, byste neměli mít problémy.

V příštím článku si ukážeme na praktickém příkladu práci s obrázkem.

Vytvořeno v LibreOffice 4.0.1. 

(Jako ve škole) Průměr: 2.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar GeBu
Odpovědět
Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
29. 03. 2013, 11:03:25
Líbí se mi, že Impress umí importovat SVG, ale něco by chtělo vylepšit:
1) Obrázek se naimportuje jako původní celá stránka ne samotný obrázek tj. je kolem něho volné místo a v původním dokumentu se musí upravovat od okraje k okraji stránky, což je problém, protože každý obrázek má jiný poměr stran a musí se to ladit.
2) Obrázek se nedá v Impressu rozdělit na části.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
29. 03. 2013, 17:01:49
To je zvláštní, mám tu teď verzi 3.6.5 a všechno funguje... vzal jsem si nějaký orázek z galerie OpenClipart Gallery a obrázek se importoval korektně - jednotlivé části se vložily zvlášť (rozděleně).
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
29. 03. 2013, 21:10:21
Aha, v Kubuntu je 3.5.7. Zkusím to ve Windows, kde mám poslední verzi.
Díky za reakci.
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
29. 03. 2013, 21:35:20
Tak v poslední verzi 4.0.1 ve Windows to jde - díky za info.
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
29. 03. 2013, 21:56:05
Tedy přesněji:
Ad 1) Je v pořádku tedy SVG vložené objekty je možné "Rozpojit" (položka v kontextovém menu).
Ad 2) Zůstává tj. obrázek se vkládá jako celá stránka (i když obrázek je pouze na kousku a zbytek je prázdný) ne jen jako obrázek. Dá se to však pořešit výše zmíněným rozpojením - kdy prázdná stránka zmizí.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
29. 03. 2013, 23:27:30
Já si spíš myslím, že vkládáte SVG soubor, který tu stránku - pozadí - obsahuje.
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
31. 03. 2013, 13:11:15
V jakém smyslu "stránku - pozadí"? Žádný objekt na pozadí není. Obrázek se vloží přesně podle toho, jaký je nastavený formát stránky.
Našel jsem, ale dobrou volbu "Resize page to drawing or selection", která je pod nastavováním formátu a byla zabalená. Zajímavé, že jsem si jí za ty roky nevšiml.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
29. 03. 2013, 23:36:24
Spíš si myslím, že nemáte v KDE LO aktualizovaný. Zrovna v tomto týdnu vyšla pro (K)ubuntu verze 4.0.2. Já s ní měl po upgradu dost hnusné problémy, vrátil jsem se k verzi 4.0.1 stažené přímo ze stránky libreoffice.org. Taky mám dojem, že zdroj ppa na LO je třeba umístit do správce aktualizací, adresa je očekávatelná, ppa:libreoffice/ppa. Pamatuju, že mi LO bez toho neaktualizoval.
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
31. 03. 2013, 13:39:07
Ano, ten zdroj PPA jsem neměl přidaný - už jsem to updatnul. Neviděl jsem důvod v tom to updatovat - nenapadlo mne, že tam přibylo to rozpojování obrázků (ve Windows mám sice LO aktualizovaný, ale nepoužívám ho).
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
31. 03. 2013, 15:43:21
Tak to je překvapení, protože "rozpojování" (odskupení) obrázků je v Draw odnepaměti. Liší se jen podpora pro SVG. A dále přibylo pár možností pro práci s rastrovými obrázky, jak píšu v odkazovaném článku.
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
31. 03. 2013, 17:13:43
Ano, já jsem dřív SVG obrázky nepoužíval, protože podpora nebyla dobrá (OpenOffice používám minimálně 10 let). Dřív jsem obrázky do prezentací maloval v Draw a to pak myslím rozpojit v Impresu šlo.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
29. 03. 2013, 20:37:25
Tak o praci s obrazky se muzeme bavit, az pujdou ve Writeru proste normalne (po)otocit bez pouziti pofiderniho rozsireni - protoze s touto beznou funkci se naopak u konkurence setkam. Nejaky graficky upravy jsou putna, ty se stejne delaji v jinych editorech, ale otoceni je treba udelat na miru.

(uz jsem to kdysi i psal)
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
29. 03. 2013, 23:33:03
Ano, Zvědavče, já si na to pamatuju, vaše rozhořčení bylo a je naprosto na místě. Tehdy jste psal o tom, jak vaše děcka kulí oči při nutnosti dělat takovéhle kejkle s obrázky. A mám takový dojem, že tehdy přispěchala paní Šafářová s informací, že se v nějaké dohledné době plánuje vydání OpenOffice.org, které by mělo otáčení obrázků umožňovat. Ale tehdy byl myslím OOo ještě u Sunu a pak to šlo do kopru.

Ve Writeru s některými obrázky rotovat ale přesto lze. Jedná se o objekty vytvořené pomocí panelu Kresba.
user avatar lp
Odpovědět
Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
5. 04. 2013, 01:22:52
No a do panelu kresba vložíme obrázek a otočíme ho podle potřeby. Sice krok navíc, možná ne moc intuitivní, ale celkem snadný.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
5. 04. 2013, 06:38:16
Nerozumim.
user avatar lp
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
5. 04. 2013, 18:58:37
Ve writeru:
1) Vložit, objekt, objekt ole, kresba.
2) vložit, obrázek, ze souboru, ...
3) pravý klik na obrázek, umístění a velikost, rotace, ...
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
5. 04. 2013, 20:08:15
Aha, jenomze presne toto dela to rozsireni, o kterem pisu (akorat je to pravda jednodussi, nez tato hruza).
Videl jste nekdy, jak potom ten otoceny obrazek pak vypada?

Porad plati, co jsem napsal, neumi to otocit obrazek jako "bezny kancelarsky program".
user avatar lp
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
5. 04. 2013, 23:56:37
Viděl. Párkrát jsem to použil. Osobně toto nepovažuji za klíčovou funkci. Pokud pracuji s obrázky v dokumentu, připravuji si je obvykle jinde (velikost, rozlišení, barva/čb, ...). Otočit je při tom je už to nejmenší. A že se dají některé úpravy provést i v editoru se občas může hodit a je dobré to vědět.
user avatar Nemo
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
11. 04. 2013, 21:03:49
Pro Vás to možná klíčová funkce není, ale u nás ve firmě kvůli tomu LibreOffice neprošel. Je to totiž fakt naprosto běžná blbost, na kterou přišel jeden manařer po pár minutách. Chtěl dát fotky z auditu do textu a jednu měl na ležato. Doma jsem si postěžoval ženě a víte co mi na to řekla? Že ji to taky pěkně štve, že to v práci ve wordu funguje. A po pravdě řečeno, vlastně fakt nechápu proč to tam prostě není. Vždyť je to naprostý základ co se s fotkama dělá. Škoda, myslím, že právě na takovejch blbostech to hnije.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
12. 04. 2013, 02:20:08
Rotace obrázků JE kill feature. Aspoň ve firemním prostředí. Je to ostuda, že to LO/AOO neumí.

Takže, používejte Writer rotation tool...
user avatar GeBu
Odpovědět
Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
3. 04. 2013, 12:39:23
Když už jsme u toho. Nemáte někdo fintu na export obrázků z Impress do vektorové grafiky (SVG). Jedná se o obrázky, které byly kresleny přímo v OpenOffice.org Impress (viz dále). CTRL+C v Impressu a CTRL+V do Inkscape sice vloží pěkný obrázek, ale nemohu ho rozdělit na části.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
3. 04. 2013, 21:09:30
Kdyz jsem ted zkusil obrazek v Impresu seskupit, po vlozeni do Inkscape sel rozdelit.

OO 3.4.1, Inkscape portable 0.48.4, W7 64b.
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
3. 04. 2013, 21:32:01
V Kubuntu mi to na LO4 nejde :(. Zítra zkusím Windows.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
3. 04. 2013, 22:16:34
Prosím vás, zkoumáte vy vůbec někdy seznam možných formátů, do kterých můžete exportovat obrázek? Zkuste to...
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
4. 04. 2013, 13:04:50
To jsem nepochopil: je to narážka na to, že SVG jde nebo nejde?
Nechci exportovat celý snímek v Impressu, jen určitou část (obrázek) z listu. Navíc export celého snímku není nic moc - např. mi mizí barvy z ploch. Taktéž export SVG z Draw :(.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
5. 04. 2013, 02:03:40
Ale kdepak, pohádky starého zbrojnoše. Musíte v exportním dialogu mít zatrhnuto pole Výběr.
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Jak pracovat s obrázky v Apache OpenOffice/LibreOffice
5. 04. 2013, 06:56:49
A je myšleno to zatržítko "Výběr" pod rozbalovací nabídkou "Maska" a nad "Automaticky zvolit příponu souboru ..." v dialogovém okně Soubor > Exportovat?
To mi dělá celý snímek a odbarví ho. :(
Díky za všechny rady.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
SVG
6. 04. 2013, 00:11:27
Hm, tak to je fakt divné... export do svg z LO dopadá dobře, i když je to skupina objektů... import do inkscapu taky.. žádné odbarvení, žádný problém... asi neporadím.
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:SVG
6. 04. 2013, 22:36:33
Mohl bys, prosím, zkusit vyexportovat obrázek z této prezentace: http://www.mobilnisystemy.cz/data/mos01.odp zkus třeba jeden z obrázků (něco jako včelí plástve) na slide 11 "Typy buněk" - třeba ten jednodušší levý.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:SVG
6. 04. 2013, 23:28:09
Výsledek je katastrofální. Bohužel nepomáhá ani export do jiného vektorového formátu.

Přitom se ale zdá, že jde o úplně normální, primitivní objekty, u kterých bych potíže nečekal.

Řeším.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:SVG
6. 04. 2013, 23:33:14
Už to chápu, byly použity přechody barev. Divím se, že to hraje takovou roli. Stačilo by objektům přiřadit plné výplně a bylo by to.

Takže vybrat všechny objekty (klidně všechny), v panelu Čára a výplň z roletky Styl barevné oblasti vybrat Barva, nějakou barvu přiřadit (plně natvrdo), pak dát krok zpět - a je to.

Je to ale hrozná úchylárna a rozhodně to znamená, že je něco v nepořádku.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:SVG
6. 04. 2013, 23:43:33
Tak funguje to následovně. Když má objekt jinou výplň než plnou, ta je definována "interně" v rámci LO, ale při exportu se stane něco zrůdného - objekt s touto výplní se uzavře do clip mask. Při exportu do PDF, SVG apod.

Řešení? Neznám... musel by se změnit způsob intepretace barevných výplní.

Tohle jsem nikdy nepotřeboval, proto ani neřešil... ale teď v tom vidím těžký průšvih.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
UŽ TO MÁM!!!!
6. 04. 2013, 23:49:57
Před exportem je třeba daný obrázek převést na metasoubor (např. z kontextové nabídky). Pak vše klape jako po másle.

Dokonce když takový soubor importujete třeba do Inkscape, můžete tvarovacím nástrojem tvar upravovat a vidíte, jak se použitý vzor (pokud je použita nějaká vzorová výplň) opakuje, dlaždicuje.

LO vede :-))

Dík, je z toho jeden bodík do dalšího článku.
user avatar GeBu
Odpovědět
Re:UŽ TO MÁM!!!!
7. 04. 2013, 13:01:37
Díky. Zítra to pořádně vyzkouším. Grafickou stránku těch prezentací (je jich celkem 6) mi dělal před 7,5 lety grafik a tehdy ještě import SVG do Impressu nebyl nic moc a tak jsem to raději kreslil přímo v Impressu nebo možná v Draw (to už se nepamatuji). Nyní jsem zjistil, že import SVG je už dobrý a díky Tobě vím, že v posledních verzích se dá SVG i rozpojit.
Rád bych tedy přešel na práci v Inkscape: lépe se mi s ním dělá než s Draw a rád bych si do něho natáhl i staré obrázky. Všechno nové už nějakou dobu dělám právě v Inkscape - dokud mi nefungovalo to rozpojení, tak jsem to tahal přes PNG.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:UŽ TO MÁM!!!!
8. 04. 2013, 13:14:59
OK, tak to převádějte do metafilu a až pak exportujte. Kdyby byl problém, hned informujte, ať se o tom doví i ostatní.

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz