e-TrustEx: Open‑source platforma, kterou poskytne Evropská komise veřejným správám Evropy pro snadnou výměnu digitálních informací

novinky.png Evropská unie si klade za cíl zlepšit způsob efektivní komunikace zejména pro občany, podniky a veřejné správy v jednotlivých členských zemích. Aby se tak stalo, měly by informace proudit přes „bezešvé“ hranice.  

Digitální informace v Evropě

Ještě dnes nedostatek interoperability mezi orgány veřejné správy v Evropě brání poskytování četných digitálních veřejných služeb přes hranice a také napříč odvětvími. Digitální způsob užší spolupráce mezi veřejnými správami by významně snížil administrativní zátěž pro podniky a občany v Evropě.

Členské státy mají možnost se připojit a urychlit zavádění interoperabilních digitálních služeb na evropské úrovni. Evropská komise dává k dispozici otevřený systém e-TrustEx. Jedná se o open-source platformu SOA se souborem obecných služeb, které zajistí bezpečnou výměnu dokumentů v digitální podobě od systému k systému a prostřednictvím standardizovaných rozhraní.

Jeho rozšiřitelnost v kombinaci s open-source přístupem umožní vytvoření ekosystému opakovaně použitelných modulů a aplikací. Například jeho první modul, otevřený e-PRIOR, nabízí elektronické zadávání veřejných zakázek obchodních služeb s cílem umožnit výměnu dokladů o veřejných zakázkách v digitálním formátu mezi orgány veřejné správy a jejich dodavateli.

Ambiciózní cíl

Cíl evropského akčního plánu pro eGovernment na roky 2011-2015 je ambiciózní: „Do roku 2015 zajistit, aby 50 % občanů EU a 80 % podniků mohlo využívat služeb elektronické veřejné správy“. e-TrustEx pomůže veřejné správě k dosažení tohoto cíle.

Chcete-li vědět více, stáhněte si brožuru (anglicky): e-brožura TrustEx.

(Jako ve škole) Průměr: 2.20 | Hodnotilo: 10
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Daniel Sedláček

Daniel Sedláček

Amatérsky se věnuji programování maker od podzimu 2010.
Aktivní jsem na fóru od ledna 2011.
Od července 2011 spolupracuji i jako moderátor fóra.

Využívám pouze OpenOffice.org (LibreOffice nemám nainstalován).

 
 
 
woo jaw demo hz