Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org

obecna.png Studenti i zaměstnanci Gymnázia Jevíčko používají kancelářský balík OpenOffice.org. Vyučující IVT chválí jeho rozhraní, cenovou a licenční politiku, rozsáhlou podporu různých formátů dokumentů a přenositelnost mezi používanými operačními systémy Windows a Linux.  

Proč používáte OpenOffice.org?

Naše gymnázium používá v současnosti OpenOffice.org jako hlavní výukový kancelářský balík. Poskytuje po funkční stránce vše, co od kancelářských aplikací požadujeme. Kromě toho, že plně postačuje na všechny pracovní úkoly, má nezanedbatelné výhody pro výuku kancelářských aplikací.

Shledali jsme, že pro výuku informačních technologií je OpenOffice.org mnohem vhodnější než současný Microsoft Office 2007, protože vyžaduje od uživatelů, aby rozuměli tomu, co právě dělají. Zdánlivě „jednoduché“ funkce Microsoft Office totiž před uživateli většinou skrývají strukturu zpracovávaných dokumentů. Uživatel sice několika kliknutími „splní“ úkol, ale z hlediska struktury dokumentu neví, co udělal.

Tato vlastnost OpenOffice.org je důležitá, protože výuka například textového editoru úzce souvisí s navazující výukou tvorby webových stránek v jazyce HTML a CSS. Používání OpenOffice.org (především používání stylů) tak mnohem více přibližuje tvorbu textových dokumentů tvorbě webových stránek a naopak.

 

Budova Gymnázia JevíčkoBudova Gymnázia Jevíčko

Z hlediska uživatelského je potom výhodou značná podobnost grafického rozhraní se staršími verzemi Microsoft Office, kterou řada studentů používá doma. Zatímco Office 2007 se se svým velice nešikovným rozhraním ukázal pro studenty velice nepřehledným a těžko zvladatelným, konvenční vzhled OpenOffice.org je velkým pozitivem.

Dalším velice významným důvodem proč používat OpenOffice.org je poslání školy: vzdělávat studenty v obecném povědomí o společnosti a jejich pravidlech. Což v tomto případě znamená respekt k softwarovým licencím, zákonům, vztahujícím se k autorským právům a k používání přenositelných datových formátů.

Je třeba, aby se studenti dozvěděli, že existuje něco jako standard pro používání dokumentů (ODF, PDF) a že dle §4 ods.2 zákona 106/1999Sb. státní instituce nemohou nijak donutit občany, aby si pořídili nějaký konkrétní software. S tím souvisí i to, že by studenti měli vědět, že státní instituce nemohou po občanech požadovat, aby přijímali nebo odevzdávali dokumenty v uzavřených formátech. Škola jako instituce přece nemůže po studentech (resp. po jejich rodičích) požadovat, aby si pořídili konkrétní, placený, komerční program.

S tím souvisí další aspekt. Pokud bychom nařizovali studentům použití komerčního softwaru, nepřímo bychom jim říkali „tento software si kupte, anebo – pokud na něj nemáte – si ho někde ukradněte“. Touto cestou jít nechceme. Naším úkolem je vzdělávat studenty i v oblasti právního povědomí a chceme, aby si uvědomili, že používání nelegálního softwaru JE krádeží, resp. trestným činem ve smyslu, jak ho definuje zákon 121/2000Sb.

Dále je důležité studentům ukázat, že argument „potřebuji tento program, ale nemám na něj, tak si ho někde zkopíruji“, neobstojí ve světle faktů. K většině komerčních aplikací je v současnosti možné nalézt alternativy zadarmo, které jsou plně postačující a mnohdy i lepší než jejich komerční protějšky. V tomto smyslu je používání OpenOffice.org důležitým krokem k potírání softwarové kriminality, která je značná především v sektoru studentů a domácích uživatelů.

Bezplatnost OpenOffice.org a jeho svobodná licence je v tomto směru významným pozitivem, protože studenti tak mají přístup k nejnovějšímu kvalitnímu multiplatformnímu softwaru, který si mohou legálně nainstalovat na svoje domácí počítače, nosit na flash disku (Portable OpenOffice.org) či ho poskytnout kamarádům, rodičům i známým. S ohledem na to, že se naše škola nachází v regionu silně postiženém hospodářskou krizí, je bezplatný software i velkou úlevou pro peněženky rodičů, kteří nejsou nuceni vydávat další prostředky na už tak nákladné vzdělávání svých potomků.

Kromě uvedených výhod je potom nezanedbatelným pozitivem i rozsáhlá podpora dalších formátů (např. PDF), přičemž je s ním možné otevřít i některé formáty, které jsou velice staré a s nimiž si Microsoft Office vůbec neví rady. Jde o dokumenty z programů jako je Novell Perfect Office, Quatro, T602 nebo Lotus, které se používaly na škole dříve, než přišla nadvláda kancelářských programů Microsoftu. Ze současných formátů lze vyzdvihnout export do formátů TeX a mediaWiki, které hojně používáme pro tvorbu materiálů pro studenty. Velice příjemným bonusem je potom řada užitečných pluginů, které dokáží přidat další funkce.

Co bychom na OpenOffice.org dále vyzvedli, je skutečnost, že se jedná o ideální nástroj k přechodu z Windows na Linux. Pokud uživatel Windows přijde se slovy „já bych chtěl přejít z Windows na Linux“, prvním krokem, ke kterému ho směřujeme je, aby začal ve Windows používat aplikace, které jsou i pro Linux. Takže např. Firefox místo Internet Exploreru, GIMP místo Photoshopu a OpenOffice.org místo Microsoft Office. Jakmile si uživatel zvykne na tyto programy a začne používat jejich formáty dokumentů, je potom přechod na Linux mnohem jednodušší.

Veskrze pozitivní význam má OpenOffice.org i z hlediska správy sítě školy. Máme stále k dispozici nejnovější verzi, náklady jsou nulové (což je pro léta silně podfinancované školství velká výhoda) a nemusíme se starat o to, zda náhodou nemáme nainstalováno více licencí, než kolik jsme zakoupili. Další výhodou je multiplatformní povaha OpenOffice.org – používáme ho jak na Windows, tak na Linuxu, na který plánujeme postupně přejít.

Učebna IVT1 s OS Windows; na plátně elearningový portál školy (Moodle)Učebna IVT1 s OS Windows; na plátně elearningový portál školy (Moodle)

 

Jací uživatelé, na kolika počítačích a kolik jich je?

OpenOffice.org máme nainstalován na všech počítačích, v současné době ve verzích 3.1 a 3.2. Nepoužíváme základní verzi od Sunu (Oraclu), ale vylepšenou verzi od Novellu (tzv. Go-OO). Program mají k dispozici jak studenti, tak vyučující a pracovníci administrativy.

Naše škola má (v závorce počty počítačů):

 • dvě učebny s Windows XP (16 + 13)

 • jednu učebnu s Ubuntu 9.04 (16)

 • interaktivní tabule s počítačem a dualbootem Windows XP/Ubuntu 9.10 (3)

 • projektory s připojeným počítačem s Ubuntu 9.10 (2)

 • projektor s připojeným počítačem s dualbootem (1)

 • kabinety s Windows XP (18) a s dualbootem (2)

 • notebooky s Ubuntu 9.10 (2), Windows XP (1) a dualbootem (3)

 • administrativu školy s Windows XP (3) a s dualbootem (1)

 • administrativu Domova mládeže a jídelny s Windows XP (5)

 • učebnu na Domově mládeže s dualbootem (6)

Na počítačích s Windows kromě OpenOffice.org paralelně používáme výše zmíněný Microsoft Office 2007. Administrativa navíc používá několik starších Microsoft Office 2003, protože zvláště naše účetní velice ostře odmítly Office 2007 pro neefektivnost a komplikovanost rozhraní.

 

Vedoucí kabinetu IVT Ing. Ladislav Lór u katedryVedoucí kabinetu IVT Ing. Ladislav Lór u katedry

K pořízení Office 2007 došlo za předchozího vedení kabinetu IVT, které už na škole nepůsobí. A dnes se ukazuje, že šlo z velké části o zbytečnou investici, protože s tímto softwarem jsou neustálé problémy - hlavně po stránce rychlosti, nekompatibility s předchozími verzemi a s nepřehledností uživatelského rozhraní.

Zcela se zbavit Microsoft Office však bohužel není v současnosti možné kvůli jejich nestandardizovaným datovým formátům, které do školy proudí z okolního světa. Jedním z důvodů je i smutný fakt, že zřizovatel školy (Pardubický kraj) používá převážně dokumenty ve formátu Microsoft Office, i když tím hrubě porušuje výše zmíněný zákon 106/1999Sb. I do budoucna tedy plánujeme pro administrativu a pro výukové účely stávající licence Microsoft Office 2007 ponechat, nicméně další licence se už pořizovat nebudou a upgrade na verzi Office 2010 neplánujeme.

Přes toto všechno je třeba říci, že v současnosti je OpenOffice.org preferovaným kancelářským balíkem i z toho důvodu, že je hlavním kancelářským balíkem pro Linux. Operační systém Linux, konkrétně Ubuntu, testujeme prvním rokem a jeho nasazení se ukázalo natolik úspěšné, že o prázdninách plánujeme na všechny počítače nasadit buď jen Linux, nebo dualboot. Naším cílem je postupnými kroky dosáhnout stavu, kdy bude Linux hlavním operačním systémem a Windows XP zůstanou jen tam, kde se bez nich opravdu neobejdeme (administrativa). Zde platí stejný princip jako v případě Office 2007 – licence na Windows XP máme z dřívějška a budeme je tedy používat, ale další už se pořizovat nebudou. Neuvažujeme o nasazení Windows Vista či Windows 7 po osobních zkušenostech správců sítě s těmito systémy.

Na jakých operačních systémech OpenOffice.org provozujete?

Windows XP a Ubuntu, více viz výše.

Popište typ dokumentů, které obvykle vytváříte nebo zpracováváte.

Ve výuce IVT učíme studenty tvořit textové dokumenty ve Writeru, tabulky v Calcu, prezentace v Impressu a databáze v Base. V návaznosti na tyto nástroje se vyučuje i Draw a Math. Draw se používá spolu s dalšími programy pro výuku vektorové grafiky, nicméně jeho role je méně významná (výchozím programem pro vektorovou grafiku je Inkscape). Math je nástrojem, kterému věnujeme prostor během výuky textového editoru, ale zmiňujeme ho např. i při tvorbě prezentací.

Studenti v současnosti využívají OpenOffice.org jak při výuce a plnění úkolů do informatiky, tak (a to je potěšující) stále více i ke psaní referátů a laboratorních prací do ostatních předmětů.

Vyučující používají oba kancelářské programy k tvorbě studijních materiálů i administrativních dokumentů. Nemáme žádné interní nařízení, které by použití konkrétního programu vynucovalo, ponecháváme to prozatím na osobních preferencích každého uživatele. Kabinet IVT využívá OpenOffice.org prakticky výhradně (dva ze tří vyučujících IVT jsou uživatelé Linuxu). U ostatních kabinetů, prozatím, převažuje používání Office 2007, především ze setrvačnosti.

Studenti tedy používají OpenOffice.org velice často, či zcela výhradně, a tento trend je potěšující. U konzervativnějších vyučujících, kromě kabinetu IVT, je přechod prozatím velmi pozvolný a převládá zde setrvačnost z minulosti, přestože s Office 2007 je vesměs nespokojenost.

Máte problémy při výměně dat, např. v případě souborů Microsoft Office?

Problémy s formáty Microsoft Office se pochopitelně vyskytují.

Převážně se jedná o chyby ve formátování (posunuté okraje, špatně pozicované objekty). Pro výměnu dat používáme převážně starší formáty Office 2003 (doc, xls, ppt), protože předpokládáme, že většina uživatelů používá alespoň Office 2003. Nicméně z vnějšího světa chodí stále více dokumentů s příponami docx, xlsx a pptx. Je alespoň potěšující, že podpora formátu Office 2007 se v OpenOffice.org postupně zlepšuje.

Úmyslně hovořím o formátu „Office 2007“ a nikoliv o „OOXML“, protože je třeba mít na paměti, že oficiálně „standardizovaný“ formát OOXML dle norem ECMA-376 a ISO/IEC 29500 dodnes není korektně implementován ani samotným Microsoftem!… S jistou jiskřičkou naděje jsme čekali na, svého času, avizovanou podporu ODF v Office 2007 SP2, nicméně ta je v současné době implementována jen formálně „na papíře“. Testovali jsme i ODF plugin od Sunu (dnes už Oraclu) pro Office 2007, nicméně plány na jeho zpoplatnění nám moc radosti neudělaly.

Jako perličku si přiznejme, že problémy nejsou jen ve vztahu Microsoft Office a OpenOffice.org. Všechny verze Microsoft Office jsou notoricky známé slabou podporou svých vlastních starších formátů a mají často problémy i samy mezi sebou. DOCX a další „nové“ formáty působí problémy i ve starších Microsoft Office 2003 a zde je řešíme instalací pluginu Microsoft Office Compatibility Pack. Přechod na nové formáty byl v některých případech hrozivou zkušeností. Například naše výuková databáze vytvořená v Accessu 2003 se v Accessu 2007 kompletně rozsypala.

Paradoxně může být v takové situaci OpenOffice.org záchranou. Zaznamenali jsme situaci, že Microsoft Office 2007 SP2 zatvrzele odmítal otevřít dokument DOC, který byl vytvořen v Microsoft Office 2007 bez ServicePacku (!!!) s absurdní hláškou, že „dokument je v příliš starém formátu“(!!). Intuitivně jsem zkusil použít OpenOffice.org Writer a daný dokument se bez jediné chybky otevřel.

Většina problémů navíc nevychází ani tak ze samotného formátu dokumentů, ale z nevymýtitelných zlozvyků, se kterými uživatelé „bastlí“ svoje dokumenty. Používání mezerníků místo tabulátorů a prázdné řádky napáchají na dokumentech často mnohem více škody, než místy různě „ujíždějící“ zarovnání, které lze opravit mnohem snáze.

Problémy s formáty tedy jsou, ale jsou více či méně řešitelné.

Zhodnoťte kvalitu práce s kancelářským balíkem OpenOffice.org. Uveďte důvody pro jeho doporučení jiným uživatelům, uveďte také nedostatky, které vám vadí.

Práce s OpenOffice.org je …

… příjemná a logická. Je ideálním nástrojem pro uživatele, který opravdu umí pracovat s kancelářským balíkem a rozumí tomu, co dělá.

Velice kladně hodnotíme používání stylů, které poskytují skvělou kontrolu nad celým dokumentem. V dokumentu je možné velice přesně nastavit prakticky jakýkoliv objekt. Práci ulehčují nástroje jako je Navigátor. Provázanost jednotlivých částí balíku je velice dobrá. Pro vícenásobné použití stejných informací (např. pro článek a prezentaci na stejné téma) je ideální schopnost uložit nejen tabulky (ods), ale hlavně kresby (odg) a vzorce (odf) do samostatných souborů.

Uživatelské rozhraní je konzervativní a tradiční, což je výhoda. Při přepnutí na menší velikost ikon jsou panely kompaktní a umožňují používat OpenOffice.org i na malých displejích netbooků, což se o rozměrném ribbonu z Microsoft Office 2007 říci nedá. Navíc je možné rozhraní přizpůsobit a každý si může nastavit klávesové zkratky a panely tak, jak mu to vyhovuje.

Za další obrovské pozitivum považujeme snadné dodání dalších funkcí pomocí doplňků. Pro jazykovou výuku je potěšující možnost přidat množství slovníků na kontrolu pravopisu v různých jazycích. V neposlední řadě je obrovskou výhodou bohatá podpora řady datových formátů, od exportu do PDF, mediaWiki a TeXu, až po jedinečnou schopnost pracovat i s dvacet let starými formáty (Novel PerfectOffice, Quatro, Lotus).

Doporučil/a bych ho, protože …

… plně postačuje běžným potřebám normálních uživatelů. Je hezké, že komerční balík má několik set funkcí, ale většina uživatelů stejně používá jen dvě – změnu velikosti písma a změnu barvy písma (pochopitelně s neblahými důsledky pro výsledný dokument). Pro domácí použití je tedy OpenOffice.org více než dostačující a i ve firmě by se musela dlouho hledat úloha, jakou by nezvládl.

Rovněž licenční politika OpenOffice.org je velice přátelská. Nulová cena a svobodná licence spolu s pravidelným vydáváním nových verzí z něj dělá ideální software pro studenty, domácnosti, školy i živnostníky; je vesměs postačující i pro firmy a státní úřady a je pádnou odpovědí na praktiky organizací, jako je např. BSA.

Sympatická je i jeho variabilita. Můžeme nalézt OpenOffice.org jako instalovaný program i jako přenosnou aplikaci na USB disku. Rovněž deriváty, jako je OpenOffice.org4Kids, Go-OO, OxygenOffice nebo Symphony, jsou zajímavou ukázkou přizpůsobitelnosti. Samotný program je přívětivý po stránce jazykových mutací. K dispozici je ke stažení i řada doplňků. A v neposlední řadě je jeho velkým přínosem multiplatformovost, kdy ho lze používat k výuce jak na Windows, tak na Linuxu.

Vadí nám ovšem, že…

… je v některých situacích pomalejší a občas zlobí vykreslování objektů. Nedostatkem je nedotaženost databáze Base. Rovněž podpora formátů z Microsoft Office má ještě mezery i přes postupné vylepšování; nicméně tento problém spíše souvisí s přístupem komerční konkurence.

Budoucí vývoj bychom uvítali především směrem k odstranění současných chyb, ke zvýšení rychlosti, k lepší kompatibilitě s formáty Microsoft Office a k možnosti více pracovat s formátem PDF. Přidávání nových funkcí a úpravy rozhraní nepovažujeme za prioritní. S obavami proto sledujeme současné návrhy na „modernizaci“ rozhraní a zlověstné nápady typu „zavést ribbon“.

Klady

 • cena a licence

 • logické ovládání

 • množství funkcí

 • podpora pro čtení mnoha i velmi starých, dnes nepoužívaných, formátů, které ovšem často nalezneme v zálohách dat z minulých let

 • podpora pro export do PDF, mediaWiki a TeXu

 • špičková podpora stylů

 • řada dobrých nástrojů (např. Navigátor)

 • editor rovnic Math

 • vektorový editor Draw

 • přizpůsobitelnost

 • zajímavé odvozeniny (Portable, OpenOffice.org4Kids, Go-OO … )

 • spousta rozšíření

 • použitelnost i na malých displejích netbooků

 • multiplatformní

 • a spousta dalšího … :-)

Zápory

 • občasná pomalost

 • neúplná podpora formátů Microsoft Office

 • nedodělaná databáze Base

 • občas zlobící vykreslování grafiky

 • oproti Office 2007 chybí graficky líbivé šablony

Je podle vás literatura a dokumentace k OpenOffice.org dostačující? Chybí vám některý typ dokumentace? Jaké zdroje používáte?

Knihy nepoužíváme, ale kdyby byla kvalitní kniha v češtině, stála by za pořízení. Kvalitní knihou rozumíme rozsáhlejší publikaci (nad 600 stran), věnující se komplexnímu popisu, počínaje základními funkcemi a konče používáním maker, databázových nástrojů a vybraných pluginů.

Webové zdroje používáme, nicméně pro české uživatele chybí informace o pokročilejších tématech (např. makra a databáze). Uvítali bychom českou lokalizaci oficiálních manuálů, ale to je asi hudba budoucnosti.

Zabudovanou nápovědu v programech používáme příležitostně, ve srovnání s Microsoft Office je nápověda udělána celkem dobře a i její lokalizace je na dobré úrovni.

 

Učebna IVT2 s operačním systémem UbuntuUčebna IVT2 s operačním systémem Ubuntu

Byli byste ochotni věnovat finanční prostředky na úpravu vlastností OpenOffice.org nebo na vytvoření speciálního rozšíření?

Nemůžeme, jsme příspěvková organizace.

Uveďte prosím informace o vaší organizaci a nezapomeňte také napsat své jméno a pozici či funkci.

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko

IČO – 62032011

tel.: 461 327 805,327 827
fax: 461 327 831
http://www.gymjev.cz

Kontakty

ředitel školy: RNDr. Dag Hrubý (hruby<zavinac>gymjev<dot>cz)

vyučující IVT: Ing. Ladislav Lór (lor<zavinac>gymjev<dot>cz), Mgr. Martin Raus (raus<zavinac>gymjev<dot>cz), Bc. Martin Korbel (korbel<zavinac>gymjev<dot>cz)

Další sdělení

Závěrečné slovo autora článku:

Poprvé jsem se setkal s OpenOffice.org na Linuxu. Používám ho ve Windows i v Linuxu intenzivně už asi šest let a pozorně sleduji jeho vývoj a růst. Jsem s ním velice spokojen a čím více se o něm dozvídám, tím více ho oceňuji jako skvělý kus softwaru. Napsal jsem v něm i své dvě diplomové práce, které se pro konečnou publikaci konvertovaly do LaTeXu. Vytvořil jsem v něm i dlouhou řadu dalších dokumentů.

Autor článku na učebně IVT2Autor článku na učebně IVT2

Ještě jako student VŠ jsem nosil portable verzi na flashce spolu s dalšími programy, abych ho měl kdekoliv k dispozici. Při duálním používání Windows-Linux byl nejlepším nástrojem pro práci s dokumenty v obou systémech. Když jsem definitivně opustil Windows a přešel na Linux, přenesl jsem si svoje dokumenty, aniž bych měl jediný problém s kompatibilitou formátů.

Dnes OpenOffice.org používám pro každodenní práci, hlavně při tvorbě studijních materiálů, ale i jako výukový nástroj a doporučuji ho každému alespoň na vyzkoušení jako alternativu ke komerčnímu balíku. Když jsem začal působit v roli učitele, měl jsem zpočátku obavy, jak studenti - pro ně neznámý - OpenOffice.org přijmou. Po počátečním kroku do neznáma jsem byl velmi překvapen vesměs pozitivním přijetím. A jsem rád, že i mí studenti dnes oceňují pozitiva OpenOffice.org a využívají ho nejen při práci v hodinách, ale i doma a v dalších předmětech.“

Mgr. Martin Raus (27 let), vyučující IVT

Používáte ve firmě, škole či organizaci kancelářský balík OpenOffice.org? Stáhněte si dotazník Používáte OpenOffice.org?, vyplňte jej a pošlete nám jej (redakce@openoffice_cz). Budeme rádi, když se v rubrice Používají OpenOffice.org objeví další příspěvky. A k tomu potřebujeme vaši spolupráci. Děkujeme.

(Jako ve škole) Průměr: 1.48 | Hodnotilo: 50
 

Komentáře

user avatar Michal
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
26. 05. 2010, 17:37:46
Pěkný článek
user avatar Tonda
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
26. 05. 2010, 21:32:23
na fotce IVT učebna 1 sice na plátně je školní systém Moodle, ale na monitorech ty facebooky a superhry moc nereprezentují
user avatar Martin Raus
Odpovědět
Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 07:01:16
Fotku dělal kolega o přestávce. Jakmile zazvoní, celou učebnu z katedry odstřihneme od Internetu (máme iTalc).

Ale narazil jste na typickou vlastnost dnešních teenagerů - Facebook je pro ně to nejdůležitější v životě :-)

Jsem jen o deset let starší než oni. Na Gymnáziu jsem studoval, dnes na něm učím a nestačím se divit, jak hodně se změnila mentalita studentů. Najít mezi nimi skutečně schopné a nadané, co jsou schopní používat vlastní hlavu je velice těžký úkol. Ale máme je a díky za ně. V kroužku programování mám pár šikovných kluků.

Bohužel dnes máme ve školách generaci, která nezažila nic jiného než Windows XP. Já třeba začínal na osmibitovém Didaktiku Kompakt což je něco o čem mí studenti v životě neslyšeli. Propast je až děsivá.

A když jim člověk řekne, že dřív nebyl Internet, Facebook a Wikipedia, odkud by mohli zkopírovat úkoly, tak se hrozně diví, jak jsme mohli existovat. Jejich reakci bych popsal asi jako "my jsme slyšeli, že to bývalo drsný, ale mysleli jsme, že to bylo kvůli komunistům". :-)

Takže je to boj.
user avatar Mach
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
26. 05. 2010, 23:56:06
Jedním slovem: skvělé. 1+ Pod tento článek se klidně podepíšu. Mám stejné zkušenosti až na jeho kladné přijetí studenty, tam se rozcházíme. V povědomí je stále považovaný za "ten Office zdarma" přeloženo "podřadný".

OO.o má jednu nedoceněnou vlastnost: donutí uživatele pracovat čistě, což některým nevoní. Jejich věc.

Ještě otázka na autora: jakým způsobem řešíte (budete řešit) správu uživatelů a datových úložišť na strojích s linuxem? Pokud dobře počítám, je to zatím 36 PC. Viz ...Další výhodou je multiplatformní povaha OpenOffice.org – používáme ho jak na Windows, tak na Linuxu, na který plánujeme postupně přejít...
user avatar Martin Raus
Odpovědět
Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 06:42:08
Dobrý den
Uhodil jste hřebíček na hlavičku - OO.o totiž skutečně nutí uživatele pracovat čistě, což je pro mne jako vyučujícího klíčová vlastnost. A díky nástrojům jako je Navigátor mi v dokumentech nic neunikne.

K Vaší otázce:
O data uživatelů se nám stará samostatný server, na kterém běží LDAP a Samba (to kvůli Windows). Na druhém serveru potom máme poštu, webserver a další síťové služby. Uživatelská data jsou tedy oddělena od samotných počítačů.

Profily pro Windows a Linux jsou nezávislé. Pro každý systém si tedy studenti musí nastavit profil samostatně. Není to ideální řešení, ale zatím není čas tohle řešit, protože školní síť v posledním roce radikálně přestavujeme a prioritu mají jiné části systému.

V Linuxu je profil jasný, uživatelův diskový prostor na serveru se připojí do /home (podle toho, jestli jde o vyučujícího nebo studenta je to /home/students nebo /home/teachers) pracovního počítače. Ve Windows se přes Sambu synchronizuje profil (na disk C:) a samotný prostor s datovými soubory se připojí jako síťový disk (s písmenkem H: jako Home).

Zkoušeli jsme vymyslet řešení, kde by se některé části profilů sdílely (např. nastavení pro Firefox, OpenOffice a GIMP), ale narazili jsme na řadu problémů. Např. některé pluginy mají samostatné verze pro jednotlivé systémy. Ve skutečnosti jsou odlišnosti mezi profily obou OS tak velké, že spolehlivě fungující řešení zřejmě neexistuje.

Navíc většina uživatelů patří do skupiny "BFU", tj. nepoužívají pluginy, nepoužívají záložky v prohlížeči... Fungují spokojeně na defaultním nastavení a "nějaké profily" jsou mimo jejich rozlišovací schopnosti. I proto jsme se rozhodli profily prozatím neřešit, protože výhody sdílení profilů by ocenilo zhruba 20 odborně zdatnějších studentů, kteří se účastní seminářů a kroužků. Ostatní jejich absenci nepostřehnou a jak jsem napsal, bylo by s tím víc problémů než užitku.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 07:33:46
Pocitate s migraci i na pocitacich ucitelu?
user avatar Martin Raus
Odpovědět
Re:Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 08:01:28
S migrací učitelů samozřejmě počítáme. Někteří z vyučujících se už s Ubuntu setkávají v noteboocích, u počítačů připojených k projektorům a na učebně IVT2.

O prázdninách na všechny počítače (kromě administrativy) nainstalujeme ke stávajícím Windows XP do dualbootu ještě Ubuntu 10.04. Tj. na všech počítačích bude buď jen Ubuntu, nebo dualboot.

Do budoucna počítáme s Linuxem jako hlavním OS. Windows zůstanou jen na počítačích administrativy (pokud nenajdeme způsob jak vyřešit běh programů, jako je účetnictví). Zakoupené licence Windows přesuneme do VirtualBoxu jako výukové pomůcky.

Důvodů pro Linux je řada - cena, licence, údržba (udržovat skoro 100 počítačů s Windows je peklo), bezpečnost, množství programů, nekonečně se opakující problémy s Windows... Navíc je Linux dostupný pro všechny studenty zdarma, nenutíme je tedy, aby si kupovali/kradli software.

Na Linux chceme přejít i proto, že z pokusů s "novou generací" Windows (Vista, 7) máme otřesné zkušenosti. A protože podpora Windows XP skončí někdy v roce 2014, musíme zahájit pozvolnou migraci už dnes tak, aby nedošlo k "Velkému třesku" ze dne na den. Uživatelé nemají rádi revoluce.
user avatar redakce OpenOffice.cz
Odpovědět
Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 10:48:51
Máme od vás článek? Pokud ne, můžeme vás o něj poprosit? Odkaz na formulář je pod článkem.

Děkuji
user avatar MKzB
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 13:47:44
Výborné, tohle by si měli povinně přečíst všichni ředitelé škol.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 14:28:30
No prectou a co udelaji. Uvedomte si jedne zcela zasadni veci: Prechod teto skoly na Linux a orientace je patrne zcela zavisla na panu Rausovi - aspon to tak vypada a a casto tak v podobnych pripadech byva. Pokud nemate (a vetsina skol nema takoveho cloveka), muzete nechat reditele cist co chcete...
Nehlede na to, ze prechod neni vzdy zcela hladky a pokud Vas prechazejici osoba necha ve stychu, zustanou rediteli oci pro plac, rozdrbana skolni sit a muze resit, kdo to da dohromady.
Navic (a to jenom na okraj, neni to podstata , sprava XP nemusi byt zdaleka tak tragicka, jak je v clanku uvadeno), stejne jako Linux taky neni uplne bezproblemovy.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 14:30:43
Oprava: Veta a zavorka v ni maji byt:
...(a to jenom na okraj, neni to podstata problemu),...
user avatar redakce OpenOffice.cz
Odpovědět
Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 15:27:26
Jak to v běžné škole funguje? Stará se o počítač učitel s případně sníženým úvazkem, nebo je častější outsourcing? Pokud se o to stará firma, proč by neměla zvládnout správu linuxových strojů, když to bude škola požadovat?

Jaké máte zkušenosti? To mě zajímá, díky.
user avatar Martin Raus
Odpovědět
Re:Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 16:37:19
Správa sítě a její financování je problém.

Školy totiž nedostávají na správce sítě peníze. Ředitel má tři možnosti:
a) zaplatit firmu (což je drahé)
b) zaplatit správce sítě z peněz na nepedagogické pracovníky (což znamená sebrat peníze uklízečkám, školníkovi, účetním ...)
c) zaplatit správce sítě z peněz na pedagogické pracovníky (což znamená zaměstnat učitele a snížit mu úvazek a brát tak peníze ostatním učitelům)

Naše škola prošla obdobími, kdy se používalo každé ze zmíněných řešení. Když jsem s kolegou Korbelem nastoupil, o servery se starala externí firma, což bylo těžkopádné a nákladné. O pracovní počítače se starali sami vyučující IVT na úkor svého času, což v minulých letech vedlo k nespokojenosti a odchodům učitelů IVT.

Dnes se sice oficiálně o servery stále stará externí firma, ale v poslední době si stejně vše s kolegy děláme sami, většinou na úkor svého vlastního časy. Přestavbu celé sítě a přeinstalaci, kterou jsme provedli loni, jsme si prakticky celou dělali sami a jsme dnes schopní se o síť i sami postarat, byť za cenu vlastního času. Co bude dál se uvidí. Vedení Gymnázia si uvědomuje problematiku správy sítě a v současné době řeší, jak dlouhodobě správu zajistit po finanční stránce.

Zde je třeba říci, že zatímco státní úřady mají do svých rozpočtů přiděleny peníze na správce sítě podle počtu počítačů a serverů, školy toto nemají. Ředitelé tedy musí řešit situaci tak, že hledají peníze kde to jen jde a kde jim legislativa dovolí. Přiznám se, že našemu řediteli tuhle situaci moc nezávidím, zvláště v současné situaci, kdy se kvůli krizi školám výrazně pokrátily rozpočty.

A nemohu si odpustit poznámku, že na přípravy státních maturit, různé instituce typu CERMAT a projekty typu INDOŠ se vyházely stamiliony s minimálním praktickým užitkem, zatímco na nejnižší úrovni, v samotných školách, je chronický nedostatek peněz na cokoliv, vč. takových věcí jako jsou např. elektrické prodlužovačky.
user avatar Martin Raus
Odpovědět
Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
27. 05. 2010, 15:55:33
Pokud jde o závislost na jednom člověku:

Máte pravdu, že tato oblast skutečně závisí na lidech. V tomto směru má naše Gymnázium velkou výhodu v tom, že v oblasti Linuxu se vyznám jak já, tak kolega Korbel, se kterým jsme spolužáci jak z Gymnázia, tak z vysoké školy (obor Informatika, PřF UP Olomouc).
A měli jsme - ještě jako studenti Gymnázia - na informatiku vyučujícího o kterém skutečně mohu prohlásit, že to byl "učitel" a který u nás obou položil kvalitní základy. Bohužel tento vzácný člověk už není mezi námi.

Tady je třeba říci pravdu o "úrovni" vyučujících IVT na českých školách. Měl jsem možnost suplovat IVT na jedné nejmenované základní škole a řada vyučujících IVT na ZŠ (a bohužel i na SŠ) umí jen o něco více, než jejich žáci/studenti. Vstávaly mi hrůzou vlasy na hlavě, když jsem od žáků slyšel, jak jim jejich "učitelka" vysvětlovala používání tabulkového kalkulátoru.

V době, kdy jsem studoval na VŠ, měl jsem jako spolubydlícího na koleji budoucího učitele (Ma-Ivt-dílny) studujícího Pedagogickou fakultu. Nestačil jsem se divit, co je tam "odborníci na IVT" učili za nesmysly. O úrovni té fakulty svědčilo i to, že si pokaždé z jejich počítačové sítě přinesl na flashce virus a svůj domácí počítač si sám nebyl schopen odvirovat.

Takže poznatek z praxe: Když vyučující má "pedagogické" vzdělání, tak to neznamená, že oboru rozumí, ale že má kurs, jak se má chovat před tabulí. Odborné vzdělání (to jestli rozumí tomu, co učí) je něco úplně jiného.

Zde v souvislosti s tématem musím podotknout, že např. OpenOffice NEZÁVISÍ na Linuxu a jeho instalace pod Windows je stejně jednoduchá jako instalace MS Office (což zvládne průměrně pokročilý uživatel).

Použití OO.o závisí opravdu jen na tom, jestli dotyční vyučující jsou vůbec schopní OO.o si na učebnu tento balík nainstalovat. A také jestli jsou schopní a ochotní se sami dále vzdělávat - čímž nemyslím to, že za peníze školy navštěvují různé placené kurzy a školení, kde si odsedí účast aby měli u ředitele čárku v kolonce "vzdělávací kurzy".
user avatar Mach
Odpovědět
Re:Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
28. 05. 2010, 19:50:10
Předem Vám děkuji za odpověď na otázku z úvodu o struktuře správy uživatelů na linuxové síti.

O poznatku z praxe "Když vyučující má "pedagogické" vzdělání, tak to neznamená, že oboru rozumí" ... to je bohužel smutná realita našeho školství. Mezi studenty prvních ročníků SŠ sonduji jejich znalosti nabyté na ZŠ a také se nestačím divit. Mnoho z nich mi potvrzuje, že jejich výuka IT spočívala v zabíjení času brouzdáním na netu a hraním her. Jsou ale i světlé výjimky. Nejvíce je udivuje, že na PC není Internet (jak ty dvě hodiny v učebně bez facebooku proboha přežijí).
user avatar volani.webnode.cz
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
22. 09. 2010, 06:58:17
RE: (jak ty dvě hodiny v učebně bez facebooku proboha přežijí).

Vytáhnotu přeci mobilní telefon s mobilním internetem a jede se dál ne? :)
user avatar Pipkin
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
29. 05. 2010, 09:55:09
Moc pěkný článek.
user avatar Pipkin
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
29. 05. 2010, 09:55:11
Moc pěkný článek.
user avatar šarik
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
29. 05. 2010, 12:05:40
Zatím nejlepší článek jak z hlediska kvantity, tak kvality a odborného obsahu. Klidně by mohl být vyvěšen na IT webech jako samostatný článek.
user avatar Tomáš Kaplan
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
8. 06. 2010, 10:26:07
Mel bych dotaz, pred nasazenim OOo. delali jste si nejakou ekonomickou analyzu jestli se vam to jako skole vyplati ?
user avatar Martin Raus
Odpovědět
Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
12. 06. 2010, 02:24:36
Ekonomickou analýzu jsme nedělali. Úspora byla brána jako samozřejmost.

Důvody nasazení byly:
a) OO je lepší na výuku, protože nutí k čistší práci (styly)
b) snaha dát studentům (i učitelům a rodičům) do rukou jednotný nástroj, který by mohli používat legálně a zdarma na libovolném počtu počítačů ve škole i doma
c) použitelnost na Windows i Linuxu
d) problémy s přechodem z Office2003 na Office2007
e) komplikované rozhraní Office2007
f) jako správci sítě nemusíme hlídat kolik máme nainstalovaných licencí
g) schopnost poradit si se starými formáty dokumentů
h) vzdělávání v oblasti IT práva (respekt k licencím a autorským zákonům)

Nicméně pokud jde o ekonomický aspekt - pro výuku potřebujeme Office ve verzi Professional. Spočítejte si kolik je cena 80ti licencí tohoto balíku pro školy. A každé dva roky nás budou nutit abychom přešli na novější verzi.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
12. 06. 2010, 10:57:07
Proc by vas mel nekdo kazde 2 roky nutit k prechodu na vyssi verzi? Skola, kterou znam, jede na MSO 2003 porad, nikdo je k nicemu nenuti (nechapu proc by je mel nutit) a jsou spokojeni.

A k tem stylum: Mozna se mylim, ale copak ve Wordu nejdou pouzivat styly a ve Writeru nejde prasit text formatovanim "natvrdo mysi"?

Ja sam i nase skola jedeme na OO nekolik let, ale toto se mi vuci MSO nezda fer.
user avatar volani.webnode.cz
Odpovědět
Re:Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
22. 09. 2010, 07:01:12
Nevím jak to je, MS office neznám a nepoužívám ale není to tak že MS přestane MS office po určité době od prodeje podporovat, tedy mimo jiné vydávat aktualizace (i ty bezpečnostní)?
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
22. 09. 2010, 08:34:25
Ano je to tak.
Podpora MSO 2003 (prodlouzena, takze uz jen bezp. aktualizace) MS Office konci v dubnu 2014.
A jeste dnes je balik 2003 na urovni daleko lepsi nez soucasne OO (co se tyka nedodelku).
user avatar Student
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
10. 06. 2010, 20:09:40
Plne souhlasim s autorem jak v samostatnem clanku, tak s prispevky v diskusi. Uroven dnesnich studentu se bohuzel omezila pouze na FaceBook. Take souhlasim se zavadenim alternativnich OS do skolstvi a pouzivani OpenSource software. Je to urcite dobra volba. Nejen, ze skola v konecnem stadiu usetri, ale taky dochazi k vetsi podpore vyvoje...

Co se tyce urovne pedagogu na SS... Problem je hlavne v tom, ze vysokoskolsky vzdelany clovek v IT, ktery je schopny nema problem najit ve svem oboru praci. Co se tyce financniho hodnoceni tak v praxi ziskava nekolikanasobne vice nez jako pedagog a proto se neni cemu divit, se "pravi" odbornici na skolach v naproste vetsine neuci.


S pozdravem
student FIT VUT v Brne
user avatar student
Odpovědět
Diskuze
10. 06. 2010, 21:22:30
Jak tak pročítám diskuzi tak nemůžu než souhlasit s názorem, že na velké většině ZŠ a SŠ včetně Gymnázií jsou znalosti učitelů na né o moc vyšší úrovni než znalosti některých žáků.Co se potom tito studenti mají naučit?Představme si že by na stejné úrovni byli učitelé češtiny matematiky atd...z toho plyne že výuka informatiky na většině škol je velice podceňovaná a brána jako druhořadá přičemž v budoucím zaměstnání bude zaměstnavatele v každém případě více zajímat jaké máte zkušenosti a jak moc umíte pracovat s PC než to jestli dokážete rozebrat větu, jestli víte přesný průběh kdejaké bitvy v naší historii, nebo umíte integrovat...nechci ostatní předměty podceňovat to vůbec ale přece jenom by se školství mělo trochu více věnovat informatice a né ji naopak ještě více posouvat do pozadí.Všichni navíc dobře vidíme že inormatika se stává čím dál větší součástí našich životů.
user avatar Martin Raus
Odpovědět
Re:Diskuze
12. 06. 2010, 02:43:25
Vždy, když některý ze studentů (resp. spíše studentek) vyjádří přesvědčení, že výuka IVT je na nic, tak mu odpovím následujícím:

"Přestaň od této chvíle používat Facebook, internet, počítač, mp3 přehrávač, mobil, televizi, rádio, dopravní prostředky a vše na elektřinu ... A za týden mi přijď říct, jestli je informatika opravdu na nic."

... většinou jim dojde řeč :-)

Dnes je informační technika natolik zastoupena v našich životech, že si ani neuvědomujeme, že se bez ní už neobejdeme. Málokdo si uvědomuje, že když ráno vstaneme a cvakneme elektrickým vypínačem a otočíme kohoutkem u vodovodu, že jsou někde nějaké počítače, které se starají o provoz těchto zcela "samozřejmých" věcí.
user avatar Lada
Odpovědět
Re:Diskuze
30. 07. 2010, 21:40:52
Jestli jste skutečně student, co Vás učí ve škole, když nejste schopen pochopit, že tady je řeč o výpočetní technice, zatímco Vy tu píšete o jiných předmětech?
Když jsem studoval na SVVŠ, nebyl pro mne nikdy problém položit fyzikářce takovou otázku, že sice odpověděla, ale já jsem jí její odpovědi vždy dokázal vyvrátit jako nesprávné a ona nakonec diskusi zakončila odpovědí, že tak to stojí v učebnici, takže to musí být pravda.
user avatar Migilenik
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
11. 06. 2010, 08:53:22
Páni asi nejlepší článek tohoto typu zde, právě jsem vylezl ze střední a ani nevíte jak lituji toho že jsme ve škole neměli takového profesionála jako jste vy.

Moc rád vám pomůžu s jednou z nevýhod co jste popsal. -> oproti Office 2007 chybí graficky líbivé šablony

Ony nechybí, jen kvůli ušetření místa v instalaci existují v podobě rozšíření.

Šablony pro impress:
http://extensions.services.openoffice.org/en/project/modern-impress-templates

Galerie clipartů(velké množství v tematických skupinách:
http://sourceforge.net/projects/ooop/files/Extension/

U obou je galerie náhledů, takže se můžete přesvedcit ještě před stažením že situace není zas tak špatná ;-)

A díky za článek.
user avatar Martin Raus
Odpovědět
Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
12. 06. 2010, 02:05:18
Za snahu pomoci s šablonami děkuji. Oba odkazy znám a sám tyhle šablony používám. Šablony pro Impress máme i ve škole, o OxygenOffice vím, budeme jejich doplňky nasazovat.

Pokud jde o grafiku a efekty, tak zde skutečně Office2007 vede a MS na vzhledu staví svůj marketing. To je bez diskuse. Že z toho uživateli, který se snaží pracovat čistě, vstávají hrůzou vlasy na hlavě, je věc druhá.
user avatar Roman Svoboda
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
13. 06. 2010, 20:43:52
Dobry den,

fandim Vasim snaham, ale mel bych dotaz ohledne toho, proc pouzivate verzi go-OO pred standardni verzi OO, co Vas k tomu vedlo?
user avatar Roman Svoboda
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
13. 06. 2010, 20:44:51
Dobry den,

fandim Vasim snaham, ale mel bych dotaz ohledne toho, proc pouzivate verzi go-OO pred standardni verzi OO, co Vas k tomu vedlo?
user avatar Martin Raus
Odpovědět
Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
13. 06. 2010, 21:16:01
Pokud mám být stručný:
http://www.go-oo.org/discover/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Go-oo.org

Důvodem je i to, že linuxové distribuce jako je Ubuntu, Mandriva, SuSE a další používají Go-OO i když se tváří jako OpenOffice. Chceme tudíž mít i na Windows stejné verze.

A osobně jsem měl poslední rok či dva pocit, že Sun vývoj brzdí a drží vývojáře Novellu mimo hru. No a s ohledem na poslední měsíce znepokojivého vývoje kolem OpenOffice.org (Oracle) je dobré mít přehled i o dalších verzích (Go-OO, OxygenOffice, 602Office, IBM Lotus Symphony).
user avatar PetrV
Odpovědět
Re:Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
13. 06. 2010, 22:54:35
Go-OO se leckdy chová podivně, leccos je v něm nefunkční (třebaže v oficiálním buildu je) a popravdě se mám po neblahých zkušenostech s ním na pozoru.
Taky je pravda, že je samozřejmě vývojově pozadu oproti stable verzi, takže když čekám jak na smilování na opravy něčeho, co mě děsně žere, anebo na rozšířenou funkcionalitu, tak bych si musel počkat. I když to není tak hrozné. Poslední případ byl zveřejněn jen asi týden po oficiálu. Když to nejsou týdny nebo měsíce, tak to jde. Ale, jak tvrdím, pozor pozor, ne všichni jsou z Go-OO nadšeni a já už taky ne.
user avatar Rostislav
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
13. 06. 2010, 23:25:55
Vaše snaha o prosazení Linuxu a OpenOffice na gymnáziu je určitě velmi záslužná. Už jen to, že se studenti seznámí praktickým způsobem s alternativním OS či jinými programy. Bylo by moc pěkné, kdyby i na jiných školách dokázali učitelé překonat zažitý MS stereotyp a přispěli k větší propagaci OpenOffice & Linuxu. Vím není to vůbec jednoduché ...

Nejsem zaměstnancem školy, ale ve své praxi jsem léta a užíval a dosud užívám MS produkty. Bylo by fajn přijít domů a mít k dispozici všechny ty licencované programy, kterými je prošpikován běžný kancelářský počítač technika, inženýra, zásobovače či mistra v továrně. Každý z nich si občas udělá nějakou tu tabulku, zbastlí si nějaké to makro, a kdyby to uměl tak možná i na tu databázi by došlo.

Budou to ale vaši studenti, kteří budou-li dobře připraveni nabídnou svá alternativní řešení, vlastní aplikace, a bude-li ona alternativa cenově výhodná a bude-li slučitelná s IT politikou konkrétního podniku - pak budou mít určitě šanci.

Zřejmě ne celopodnikově prosadit jiný než obvyklý OS. Udělat něco takového skokem je reálné snad v menší firmě či škole ( a pak také v Google a IBM :) . Ale šance "prodat" své programátorské znalosti v Calku, či při práci s Base, MySql, PHP, Java, WWW ... ta je velmi reálná.

A jedna dobře míněná rada na závěr. Budou-li se studenti hluboce věnovat nějakému programu či vývojovému prostředí jenž je "open" and "free" ... mohou se mu věnovat desítky let a stále pracovat s poslední nejlepší verzí aniž by utratili jedinou korunu. A to je chytré a věřte mi, ti nejchytřejší a nejšetrnější kapitalisté a obchodníci v západní Evropě už na to dávno přišli ...
user avatar marecekk86
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
17. 06. 2010, 11:38:14
Pekný článok :)
user avatar http://volani.webnode.cz/
Odpovědět
Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
22. 09. 2010, 07:08:52
Kde se v Go-Oo zmenšuje velikost panelů? Už sem to kdysi marně hledal :D
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Gymnázium Jevíčko používá OpenOffice.org
22. 09. 2010, 09:26:20
Nástroje - Volby - OpenOffice.org - Zobrazit. V pravém panelu Velikost ikon a styl, zvolit místo Velká -> Malá. Ikony budou menší a následně i panely se zmenší.
Příště se ptejte ve fóru prosím. Pod článkem váš dotaz nikdo nenajde. DÍKY

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz