Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX

LO.png Ve společnosti INTAX, která poskytuje služby v oblasti informačních systémů a zabývá se vývojem a údržbou aplikačního programového vybavení podle potřeb zákazníků, mají s používáním různých verzí kancelářských programů dlouholeté zkušenosti.  

S pomocí kancelářských programů připravují různé doprovodné materiály – analytickou, programátorskou a uživatelskou dokumentaci, vytvářejí diagramy, schémata, tabulky a prezentace a také je využívají pro vzájemnou výměnu informací při komunikaci se zákazníky. Předloni zde popisovali svoje zkušenosti s OpenOffice.org a nyní se s námi opět podělí pan Karel Havlíček ze zmíněné firmy o svoje nové zkušenosti, tentokrát s LibreOffice 3.5.

Rozhodování o budoucím kancelářském balíku

Ve firmě INTAX, spol. s r. o., jsme začali používat OpenOffice.org již v roce 2004. Koncem roku 2010 jsem o tom sepsal dosti obsáhlý článek, v němž jsou mimo jiné popisovány konkrétní důvody, proč kvůli komunikaci se zákazníky musí mnoho našich pracovníků stále používat také Microsoft Office.

Poslední verze 3.3 programu OpenOffice.org vyšla v únoru 2011 a od druhé poloviny roku jsme dlouho váhali, kterou z následujících variant zvolit:

 1. Počkat na novou verzi klienta Lotus Notes 8.5.3, jehož součástí je už nová trojková verze IBM Lotus Symphony.
 2. Přejít na samostatný program IBM Lotus Symphony 3.0.1.
 3. Počkat a přejít na nový LibreOffice 3.5.
 4. Zůstat u OpenOffice.org 3.3 a čekat, zda bude nová verze.

Nejprve jsme zavrhli první variantu, a to ještě dříve, než byla vydána dlouho očekávaná verze 8.5.3. Na IBM Lotus Symphony bylo pro nás sympatické, že vzhledem i ovládáním pěkně zapadá do systému IBM Lotus Notes, který ve firmě používáme už od roku 1996. Při praktickém používání se však ukázalo, že úplná integrace IBM Lotus Symphony s IBM Lotus Notes není zase až tak úplně výhodná a že je z mnoha důvodů lepší mít dva samostatné programy. V operačním systému se totiž mezi nimi snadněji přepíná než mezi panely jednoho programu. Docela nepříjemné je, že nabídka je podobná a v detailech se při přepínání mezi programy mění. Nové verze se dostávají do společného instalačního balíčku se zpožděním a hlavním mínusem je, že pokud se objeví problém v komunikaci u jedné aplikace, tak to negativně ovlivní i tu druhou.

U samotného IBM Lotus Symphony jsme oproti OpenOffice.org narazili na tyto nevýhody:

 • český slovník, který je stejný jako v Lotus Notes (tzn. oproti OpenOffice.org nezná spoustu slov, třeba ani „ahoj“, to se však dá zčásti napravit vlastním uživatelským slovníkem),
 • schází program Draw, který se občas hodí pro kreslení vektorových obrázků,
 • nelze si instalovat různá rozšíření (doplňky) pomocí souborů „oxt“.

Když společnost IBM počátkem února 2012 vydala prohlášení, že končí s vývojem Lotus Symphony, tak jsme druhou variantu také zcela zamítli.

Vývoj LibreOffice jsme od loňska průběžně – i když velmi zdrženlivě – sledovali a omezeně také zkoušeli. Hned poté, co byla 14. února 2012 uvolněna námi očekávaná verze 3.5, jsme vyzkoušeli několik problémových souborů a vzhledem k dobrým výsledkům jsme se rozhodli, že na tuto verzi přejdeme. Teprve při práci s různými konkrétními dokumenty, tabulkami, prezentacemi a obrázky jsme poznali, jaké má LibreOffice výhody i jaké nové problémy jsou s ním spojené.

V současnosti stále zvažujeme i čtvrtou variantu. Uvidíme, kdy (a zda vůbec) se objeví nová verze programu OpenOffice.org a jak bude fungovat.

V dalším textu jsou na příkladech popsány naše zkušenosti s programem LibreOffice verze 3.5 pro Windows. Na malých testovacích souborech, které jsou v příloze, si můžete některé popisované vlastnosti sami vyzkoušet a do diskuze případně doplnit svůj názor.

(1) Rozdíly v uživatelském rozhraní a nové funkce

Při praktickém používání LibreOffice jsme oproti OpenOffice.org zaznamenali různé, sice drobné, ale příjemné změny v uživatelském rozhraní a také různé nové funkce.

 • Vyznačení okrajů textu v rozích (stejným způsobem jako u IBM Lotus Symphony).
 • Po najetí kurzoru k hornímu nebo dolnímu okraji se zobrazí modrá čára s tlačítkem, které umožňuje záhlaví nebo zápatí snadno přidat, formátovat, popř. smazat.
 • Formátování dokumentů ulehčuje nová volba Formát | Titulní stránka...
 • Při zobrazení řídicích znaků [Ctrl-F10] jsou vidět mezery na konci řádků, takže jsou hned patrné i všechny nadbytečné mezery, které OpenOffice.org Writer nebyl schopen zobrazit.
 • Dvě důležité funkce Styly a formátování [ F11] a Navigátor [F5] mají nové výraznější ikony se žlutou barvou, takže si jich (zejména noví) uživatelé spíše všimnou.
 • Stejně jako u OpenOffice.org 3.3 je už v nabídce volba Nápověda | Vyhledat aktualizace... Tato funkce, která zpočátku v LibreOffice nebyla, nyní uživatele upozorní na novou verzi. (Automatické stažení aktualizace pro LibreOffice 3.5.1 není momentálně k dispozici.)
 • LibreOffice umí soubory „docx“, „xlsx“ a „pptx“ nejen přečíst, ale i uložit.
 • Pomocí LibreOffice Draw lze otevřít soubory „vsd“, které vytvořil grafický program Visio (ten někteří naši pracovníci dříve hodně používali).

(2) LibreOffice Calc dokázal otevřít obrovský soubor „xlsx“

Velký soubor „xlsx“ (chybový protokol od zákazníka o velikosti 12 MB s více než 290 000 řádky) LibreOffice Calc celý přečetl, zatímco Excel z Microsoft Office 2003 s doinstalovanou nadstavbou pro formáty Microsoft Office 2007/2010 zobrazil jen prvních cca 65 000 řádků (v souladu s upozorněním na toto omezení, které se objevilo hned po otevření souboru).

Stejný soubor otevřel Microsoft Excel 2010 rychleji a začátek souboru zobrazil mnohem dříve, než dokončil čtení celého souboru (ve stavovém řádku byl vidět rostoucí počet přečtených řádků). Program OpenOffice.org Calc při otevírání tohoto souboru na některých počítačích zatuhnul, ale je třeba konstatovat, že s takto obrovskými (komprimovanými!) soubory se běžně nesetkáváme.

Na různá omezení týkající se velikosti ovšem narážíme ve starších verzích Microsoft Office jak v tabulkách, tak i v textových dokumentech. Microsoft tímto způsobem nutí uživatele přecházet na nejnovější verzi Microsoft Office 2010, ta však už třeba nepodporuje starý formát Word 6, který jeden náš projekt stále vyžaduje. Překonání různých omezení (např. max. počet řádků, max. počet znaků, který může mít text v buňce, max. délka poznámky, max. velikost vložených obrázků atp.) je dobrý důvod, proč zkusit pro zpracování použít LibreOffice. V řadě případů nám to už pomohlo.

(3) LibreOffice Impress uložil soubor „ppt“ čitelně i pro nový Microsoft Office 2007/2010

Prezentační soubor „ppt“, který byl původně vytvořen v PowerPointu, kolega upravil a uložil v programu OpenOffice.org Impress opět jako soubor „ppt“. Někteří lidé, kteří tento soubor od něj dostali, jej nemohli otevřít. Ukázalo se, že pro PowerPoint verze 2000/XP/2003 a také pro IBM Lotus Symphony nebo LibreOffice Impress zůstal soubor i nadále bez problémů čitelný, ale nový PowerPoint ve verzi 2007 a také 2010 hlásil, že soubor je poškozený a neotevřel jej.

Pokud byl výše zmíněný soubor „ppt“ stejným způsobem upraven a uložen v LibreOffice Impress, tak se dal i nadále bez problémů otevřít také v nových verzích PowerPoint 2007 a 2010.

Můžete si to vyzkoušet na souboru Chyba prezentace – tento soubor byl upraven programem OpenOffice.org, takže v programu PowerPoint teď nejde otevřít. Otevřením a uložením v LibreOffice Impress tento soubor opravíte.

(4) LibreOffice Writer s poli DDE (přenos dat z tabulky do formátovaného textu)

Zkoušeli jsme technologii DDE (Dynamic Data Exchange), kterou má podporovat jeden aplikační program. Pro ověření této funkčnosti jsme vytvořili textový dokument „odt“ pro LibreOffice Writer s odkazy na data, která jsou v souboru „ods“ vytvořeném programem LibreOffice Calc. Odkazy mohou směřovat přímo do libovolné aplikace podporující technologii DDE, a to jak na jednotlivé položky, tak i na více buněk tabulky.

DDE funguje opravdu dynamicky a všechny změněné hodnoty se z tabulky ihned promítají do formátovaného textu v souboru „odt“, aniž by bylo potřeba soubor „ods“ ukládat. Oproti programu OpenOffice.org má LibreOffice výhodu v tom, že mu při otevírání dokumentu „odt“ ve Writeru nevadí, když je tabulka „ods“ již otevřena v Calcu.

Vyzkoušejte si to na souborech DDE text a DDE data – oba soubory si uložte do složky C:\TEMP\, protože ta byla použita při tvorbě odkazů (dá se to změnit). DDE funguje pouze v prostředí MS Windows.

Při otevření souboru „odt“ obsahujícího odkazy DDE v nové verzi Microsoft Office 2007 SP3 nebo 2010 se provede pouze počáteční jednorázový přenos dat, protože Microsoft Word si pole DDE hned převede na obyčejný text.

Microsoft Office přenos dat pomocí DDE příliš nepodporuje, protože více používá technologii OLE (Object Linking and Embedding). Pro tvorbu hromadné korespondence má proprietární řešení umožňující spojení s Excelem, popř. s jiným zdrojem dat.

(5) LibreOffice Calc nezachoval (některá) přeškrtnutí v souboru „xls“

Tato zákeřná chyba byla patrně způsobena nějakým dřívějším chybným uložením dat v Microsoft Excelu, ale pro uživatele byla docela nepříjemná. Rozsáhlá tabulka obsahující několik set řádků byla kdysi vytvořena v Excelu a postupně byla mnoha lidmi různě upravována a doplňována. Některé záznamy byly druhou stranou zamítnuty a texty v některých buňkách byly proto přeškrtnuty. Z této tabulky byl v programu LibreOffice Calc odstraněn nepotřebný počáteční sloupec a soubor byl uložen. Tato operace způsobila, že některá přeškrtnutí zmizela, ale některá zůstala, takže uživatel si změny vůbec nevšiml a na tuto nečekanou chybu ho musela upozornit až druhá strana.

Pokud se úplně stejná úprava provedla v Microsoft Excelu, tak všechna přeškrtnutí zůstala zachována. V programu OpenOffice.org Calc některá přeškrtnutí zmizela úplně stejně jako v LibreOffice.

Můžete si to vyzkoušet na testovacím souboru Mizející přeškrtnutí – v Calcu vymažte třeba první sloupec a přeškrtnutí u některých buněk zmizí. Potom udělejte totéž v Excelu.

Zde se patrně jedná o chybu či spíše jen „neshodu“ v Excelu. Když budeme v testovacím souboru hledat „formát: přeškrtnutí“, tak najdeme pouze jednu buňku (tu, u níž přeškrtnutí zůstává), a když se blíže podíváme na vlastnosti u dalších buněk, zjistíme, že se hodnoty sice zobrazují přeškrtnuté, ale ve vlastnostech je zapsáno „přeškrtnutí žádné“.

Uvedený problém je nepříjemný tím, že se uživatelům zdá, že Excel v Microsoft Office funguje dobře a že problémy způsobuje Calc v LibreOffice. Nikdo vůbec netuší, jaké další podobné závady se mohou časem ještě objevit. Proto by se pro kancelářské aplikace měly už konečně více používat dobře zdokumentované otevřené formáty, které toto riziko určitě sníží.

(6) LibreOffice Impress tiskne černobíle lépe než zobrazuje 

Prezentační soubory s příponami „ppt“, „pptx“ a „pps“ (pro okamžité spuštění prezentačního režimu, s=show) mohou obsahovat data různého charakteru a některé se v programu LibreOffice Impress otevírají mnohem déle než v programu PowerPoint, což je způsobeno nutným převodem do formátu „odp“.

Problematický může být tisk některých souborů „ppt“ s barevným pozadím na černobílé tiskárně. V tomto směru se OpenOffice.org Impress chová stejně jako LibreOffice Impress a také ztmavuje pozadí, takže texty jsou špatně čitelné.

Můžete si to vyzkoušet na souboru Tisk prezentace – zkuste si tento testovací soubor zobrazit a vytisknout v různých režimech (barevně, v odstínech šedi, černobíle) a porovnejte výstupy z Impressu a z PowerPointu. 

Po několika experimentech se ukázalo, že pokud se při tisku místo „Barva: Stupně šedi“ zvolí „Barva: Černá a bílá“, tak je výsledek tisku docela uspokojivý. Uživatel v první chvíli tuto možnost ani nezkouší, neboť na obrazovce je „černá a bílá“ stejně nepoužitelná jako „stupně šedé“.

Dodatek po napsání článku

Než byl tento článek zveřejněn, vyšla nová verze LibreOffice 3.5.2, která odstranila řadu chyb, na které jsme narazili ve verzi 3.5.0 a 3.5.1. Nejvíce nám vadilo, že nešly otevřít některé staré soubory DOC a ani některé nové soubory DOCX, přičemž OpenOffice.org je dokázal otevřít bez problémů. Kvůli tomu jsme dokonce museli na několika počítačích OpenOffice.org opět nainstalovat.

Ve verzi 3.5.2 program LibreOffice Draw již správně zobrazuje složené objekty, stejně jako to uměl OpenOffice.org Draw, a hlavně LibreOffice Writer ve verzi 3.5.2 otevírá dokumenty, s nimiž si předchozí verze 3.5.0 a 3.5.1 nedokázaly poradit.

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že přechod z OpenOffice.org 3.3 na LibreOffice 3.5.2 je pro nás přínosem.

Používáte ve firmě, škole či organizaci kancelářský balík OpenOffice.org? Stáhněte si dotazník Používáte OpenOffice.org?, vyplňte jej a pošlete nám jej (redakce@openoffice_cz). Budeme rádi, když se v rubrice Používají OpenOffice.org objeví další příspěvky. A k tomu potřebujeme vaši spolupráci. Děkujeme.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 7
 

Komentáře

user avatar zvedavec
Odpovědět
Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX
22. 05. 2012, 00:22:24
Dobry rozbor, pekna prace.
user avatar lp
Odpovědět
Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX
22. 05. 2012, 08:32:03
ad mizející přeškrtnutí.

Chyba je v calcu. Excel ani konverze za to nemohou. V ukázce je v podmíněném formátu vzorec =List1.$G1=1
Vzorec je syntakticky korektní, ale při mazání nalevo se neopraví. Pokud se přidá dolar před list =$List1.$G1=1, tak vše funguje jak má.
user avatar lenochod
Odpovědět
Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX
29. 05. 2012, 08:58:49
Na strankach stahnuti LibreOffisu ( http://www.libreoffice.org/download/ ) vzdy maji uvedeno, ze ta urcita verze neni doporucena pro firemni pouziti a doporucuji starsi verzi. Coz bylo i u techto pocatecnich verzi 3.5 rady.
user avatar Tomáš
Odpovědět
Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX
18. 09. 2012, 22:38:28
Mě přeinstalace na hlavním počítači selhala tak sem si tam dal Open office starší ver. 3.0 jinak to na noteboku v Libre office funguje . Pokud jde o ty rozbory co funguje a co ne je to záměr Microsoftu , aby staré verze nefungovali a , aby to konkurence neotevřela takže už ze zásady Microsoft Office 12 let nepoužívám. Pokud jde o Lotus mám ho 22 let a používám pro svůj podnik Lotus Smart Suite a na rozdíl od konkurenčních produktů to funguje . Do budoucna tyto problémy stejně už nebudou předpokládám že se prosadí Google dokuments jež je online a zdarma . To samé Goodle disk 5 Gb zdarma tím je vyřešen veškerý provoz online provozu malých podniků a velké ať platí za co platit chtějí .
user avatar Petr
Odpovědět
Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX
12. 11. 2012, 11:10:24
Zatím špatné. Pomůže mi někdo? Po stvoření dokumentů OpenOffice.org na verzi nezaleží např 3.4.1 a příkazu uložit nebo uložit jako se zobrazí hláška: Třída není zaregistrovaná. Nelze ukončit jinak než příkazem neukládat změny dokumentu. Mám operační systém Windows 7 Ultimate 64bit a stejný problém mám u LibreOffice. Prosím o radu v čem je problém, Já s tím nemohu pohnout.

Online
Nahlásit Editovat Citac
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX
23. 11. 2012, 01:53:54
Třída není zaregistrována... to vypadá na problém s asociací, ne? Zkuste odinstalovat, nainstalovat, případně předtím ještě přejmenovat uživatelský adresář.
user avatar Ivana
Odpovědět
Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX
26. 02. 2013, 17:02:23
Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Doma na pc mám Microsoft office a v práci máme libre office. Když chci otervřít libre office na mém PC tak mi to nejde. Mám to jako .video CD film. Mohli by jste mi poradit nějaký program, který by to přepsal? Děkuji za ochotu. P.S. Libre office mi nainstalovat nejdou hlásí to pořád nějakou chybu.Ivana
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Zkušenosti s nasazením LibreOffice ve společnosti INTAX
26. 02. 2013, 19:13:55
Položte otázku ve foru, víc lidí si ji přečte a případně odpoví. Příčin může být vícero. A co znamená věta "Mám to jako .video CD film. "?

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz